В България се развъждат Мериносовите овце от породите меринофлайш-внесена от Германия, камволмерино-внесена от Унгария и кавказка тънкорунна порода, внесена от бившия СССР.

Merinoflaish-Sheep-1Меринофлайш  (Merinoflaish)

Тази порода е разпространена в Германия. Произхожда от френската Меринопрекос. Породата Меринофлайш  (Merinoflaish) е създадена, чрез кръстостване на овце от типа рамбуйе с кочове от английските месодайни породи. Породата меринофлайш е внесена в България през 1940 – 1943 г.

Тялото на породата е  обрасло много добре с мериносова вълна. Под мишниците, по корема и по долната част на краката обрасналостта е по-малка. Много често при овцете-майки вълната от корема и шията пада, които раждат по 2-3 агнета.  Дължината на вълната е 7-8 см, с много добра изравненост и къдравост, светъл цвят на серея и от 60-64-о качество, като има кочове и с 58-о качество. Добивът  на вълна при овцете е 5-5,5 кг, при кочовете 8-10 кг. Рандеманът на вълната е много висок - 45-48%. Плодовитостта от 100 оагнени овце достига 160%, като агнетата до 4-месечна възраст имат много висок среден прираст - 320-360 гр. Овцете майки тежат над 65 кг, а кочовете - 110 - 120 кг. Овцете Меринофлайш се отличават с висока плодовитост - 140 - 160%.

Овцете от породата Меринофлайш  (Merinoflaish) са много добре оформени. Те са едри, със закръглено хармонично тяло, с дълбоки и широки гърди, нямат кожни гънки по тялото.

Породата се използва като основна порода за подобряване на местните грубовълнести овце в равнинните райони на страната.

Порода Камволмерино

Породата Камволмерино е внесена в България през 1932 г, от Унгария. През 1951 – 1952 г. се прави отново внос на овце и кочове от Унгария. Породата Камволмерино е порода за вълна и месо. Вълната която се добива от тази порода е тънка, мериносова, добре изравнена.