Полезна информация за Вашитеовце.

Правилното провеждане на стрижбената кампания и запазването на здравословното състояние на животните зависят до голяма степен от

подготовката на овцете за стрижба.

Овчарите трябва отрано да започнат да подготвят овцете от различни категории за стрижбата. На първо място животните трябва да са в добро телесно състояние. Добре охраненитеовце се отличават с плътна кожа и равна повърхност на тялото, през пролетта отделят повече серей, от който вълната става мека и еластична, а руното по-плътно и свързано.

Лошо охраненитеовце имат неравна повърхност на тялото, вълната е с малко серей, поради което е суха и чуплива. Такава вълна се стриже трудно, допускат се повече порязвания и трудно се запазва целостта на руното. Важно задължение на овчарите през пролетта да подобрят кондицията на овцете не само за да се облекчи стрижбата, но и за да се увеличи растежът и да се подобри качеството на вълната.

Целогодишната грижа е запазването на вълната от замърсяване с растителни примеси - репей и други. Различните замърсявания с кал и фекалии също затрудняват и влошават качеството на вълната. Освен това замърсяванията се смятат за дефекти на вълната. За да се избягнат, трябва да се спазват зоохигиеннпте изисквания, а преди стрижбата такиваовце да се отделят и да се почистват.

Не трябва да се стрижатовце с влажна вълна. Вълната трябва да е суха. Ако се установи повишена влажност на руната, овцете трябва да се оставят на проветриво място няколко часа и след това да се пристъпи към стрижба. Когато се проверява влажността на руното, трябва да се обърне внимание на трудно изсъхващите части - корема и гънките на шията. Изсушаването на вече остриганото руно е много трудно и води към разкъсване, а оставеното неизсушено в чувала или в харара се запарва и се повреждат технологичните качества на вълната.

Преди стрижбата овцете непременно трябва да се държат гладни най-малко 15-20 h до едно денонощие и да не им се дава вода - 12 h. С пълен стомах те трудно понасят стрижбата, чувствителността им към удари и притискане е по-голяма и може да се предизвика перитонит с летален край. Особено чувствителни са кочовете. Поради това че храносмилателният им канал е с по-голяма вместимост, трябва да се държат без храна по-продължително време.

Освен частичното освобождаване на храносмилателния канал с гладуването се цели да се намали замърсяването на вълната с урина и фекалии.

При започване на стрижбата трябва да се спазва определен ред на стрижба на овцете от отделните категории. Най-напред се стрижат най-малоценнитеживотни - възрастнитеовце, овцете майки, подлежащи на бракуване, след това младитеживотни (дзвизките), овцете майки и кочовете пробници. Най-накрая се стрижат най-ценнитеживотни - кочовете пепиниери. Ако имаовце от различни породи, най-напред се стрижат тънкорунните и полутънкоруннитеовце, а грубовълнестите и пигментираните се оставят последни. Целта е да не се допусне да попаднат груби влакна в тънката вълна.


Още за овцете: