Полезна информация за Вашите овце.

Правилното провеждане на стрижбената кампания и запазването на здравословното състояние на животните зависят до голяма степен от

подготовката на овцете за стрижба.

Овчарите трябва отрано да започнат да подготвят овцете от различни категории за стрижбата. На първо място животните трябва да са в добро телесно състояние. Добре охранените овце се отличават с плътна кожа и равна повърхност на тялото, през пролетта отделят повече серей, от който вълната става мека и еластична, а руното по-плътно и свързано.

Лошо охранените овце имат неравна повърхност на тялото, вълната е с малко серей, поради което е суха и чуплива. Такава вълна се стриже трудно, допускат се повече порязвания и трудно се запазва целостта на руното. Важно задължение на овчарите през пролетта да подобрят кондицията на овцете не само за да се облекчи стрижбата, но и за да се увеличи растежът и да се подобри качеството на вълната.

Целогодишната грижа е запазването на вълната от замърсяване с растителни примеси - репей и други. Различните замърсявания с кал и фекалии също затрудняват и влошават качеството на вълната. Освен това замърсяванията се смятат за дефекти на вълната. За да се избягнат, трябва да се спазват зоохигиеннпте изисквания, а преди стрижбата такива овце да се отделят и да се почистват.

Не трябва да се стрижат овце с влажна вълна. Вълната трябва да е суха. Ако се установи повишена влажност на руната, овцете трябва да се оставят на проветриво място няколко часа и след това да се пристъпи към стрижба. Когато се проверява влажността на руното, трябва да се обърне внимание на трудно изсъхващите части - корема и гънките на шията. Изсушаването на вече остриганото руно е много трудно и води към разкъсване, а оставеното неизсушено в чувала или в харара се запарва и се повреждат технологичните качества на вълната.

Преди стрижбата овцете непременно трябва да се държат гладни най-малко 15-20 h до едно денонощие и да не им се дава вода - 12 h. С пълен стомах те трудно понасят стрижбата, чувствителността им към удари и притискане е по-голяма и може да се предизвика перитонит с летален край. Особено чувствителни са кочовете. Поради това че храносмилателният им канал е с по-голяма вместимост, трябва да се държат без храна по-продължително време.

Освен частичното освобождаване на храносмилателния канал с гладуването се цели да се намали замърсяването на вълната с урина и фекалии.

При започване на стрижбата трябва да се спазва определен ред на стрижба на овцете от отделните категории. Най-напред се стрижат най-малоценните животни - възрастните овце, овцете майки, подлежащи на бракуване, след това младите животни (дзвизките), овцете майки и кочовете пробници. Най-накрая се стрижат най-ценните животни - кочовете пепиниери. Ако има овце от различни породи, най-напред се стрижат тънкорунните и полутънкорунните овце, а грубовълнестите и пигментираните се оставят последни. Целта е да не се допусне да попаднат груби влакна в тънката вълна.


Още за овцете: