Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Добрият коч(разплодник) струва половин стадо

Полезна информация за животните.Добрият коч струва половин стадо. “Добрият разплодник струва половин стадо” - тази истина за значението на кочовете за получаване на повече и по-качествени агнета нашите овцевъди са осъзнали доста отдавна.

В съвременното овцевъдство в племенните стада се извършва задълбочена селекционно-племенна работа и се произвеждат разплодни кочове с висока развъдна стойност. Ето защо първостепенна грижа и внимание е да осигурят такива кочове за подобряване на техните стада. В зависимост от развъдната цел за получаване на агнета с генетични заложби за висока млечна продуктивност биха могли да се използват разплодници от следните породи: Плевенска черноглава, Източнофризийска, Аваси, Хиос, Лакон и други, а от месодайните породи – Ил дьо Франс, Мутон Шароле, Мериноландшаф и други, които се развъждат в някои племенни стада на институтите по животновъдство в Костинброд, Троян, Стара Загора и някои частни ферми. Независимо от генетичните заложби и породата всеки разплодник трябва да проявява висока полова активност и да продуцира семенна течност с висока оплодителна способност. За целта е необходимо кочовете да се хранят и гледат правилно през цялата година, но особено преди и по време на случната кампания. Подготовката на кочовете за заплождане на овцете трябва да се изрази в следното: ьОколо 30 дни преди датата на започване на заплождането се прави основен преглед на здравословното и телесното състояние - на задните крайници, на тестисите и кочовете без един или без два семенника се бракуват, защото са безплодни, независимо че могат да покриват овцете. ьКочовете да бъдат в добро телесно състояние (нито слаби, нито угоени). За целта те трябва да се хранят правилно, като подхранването започва около 30-40 дни преди началото на случната кампания. Дневната дажба освен добра паша трябва да включва и добавка на повехнала зелена люцерна или люцерново сено, а от сочните - моркови или тикви по 300-400 г на глава дневно. Задължително е да се дават концентрирани смески в примерен състав: овес - 200-250 г; ечемик - 200 г; пшенични трици - 200 г; слънчогледов шрот - 150-200 г. Много полезно е към концентрираната смеска да се прибавят храни от животински произход - 1-2 яйца дневно или 0,5 литра бито мляко. ьКрайно необходимо е на разплодните кочове да се осигури всекидневна разходка по 2-3 часа, най-добре сутрин и вечер през хладните часове. Движенията осигуряват добър тонус на организма и поддържат висока полова активност. През деня кочовете трябва да се държат в хладни и проветриви помещения, защото високата температура влошава спермата. ьПроверка на качеството на семенната течност на разплодните кочове. Често по различни причини качеството на семенната течност и нейната оплодителна способност се влошават и заплодяемостта на овцете се понижава. Ето защо около 2 седмици преди началото на заплождането е правилно от всеки коч да се получат по 2-3 еякулата с изкуствена вагина и да се прецени под микроскоп тяхната сперма. Освен това ще бъде много полезно през този период да се позволи естествено покриване, като се фиксира някоя от овцете (може и бракувана, но със здрав полов апарат) и тя да бъде покрита два пъти дневно от разплодния коч с цел от надсеменника да бъдат изхвърлени старите и с по-малка жизненост сперматозоиди. Освен това в коча се възобновяват и стабилизират половите рефлекси и се създава динамичен стереотип и кочът влиза напълно подготвен при започване на случната кампания. Грижата за кочовете преди и по време на случната кампания ще осигурят висока заплодяемост и високо качество на техните приплоди.
Още за животните:

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates