Полезна информация за животните.Овцете познават своя овчар.

 

Овцете познават своя овчар

Овцете притежават

уникалната способност да познават своя овчар. Те се отличават от останалите стадни животни по това , че овчарят върви пред тях за разлика от другите, които се движат само ако ги подкарват отзад.

Всъщност овцете винаги послушно следват водача. Но без водач овчето стадо трудно се управлява - невъзможно е да го преместиш при лошо време или пък да го вкараш в кошарата.

Овцете не обичат и се боят от нови неща. Например, ако вратата на кошарата се премести, те не искат да влизат вътре.

Овцете са безпомощни и няма как да се защитят от хищници освен да избягат бързо или да се скупчат.

Овцете се боят от открити пространства и ако територията не е оградена, те се събират накуп - усещането за близост им създава чувство за безопасност. Но ако територията е оградена, те не чувстват необходимост да се скупчват.

Поведението на овцете при опасност е ръководено от един-единствен мотив - от желанието да бъдат в центъра и да оцелеят за сметка на съседа. Дори когато на пътя между изостанала овца и стадото се появява овчарското куче, животното предпочита да не бяга, а отново да попадне възможно най-близо до центъра. Това поведение може да увеличи шансовете на преживяване за сметка на другите овце и е проява на чисто егоистично поведение.


Още за животните:
Източник: Български фермер