Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Как да се грижим за новородените агнета? - Овцевъдство

Полезна информация за овцете.Как да се грижим за новородените агнета?.


При подготовката на овцете за агнилната кампания важна предпоставка за оцеляването и за правилното отглеждане на новородените агнета е изграждането на единични боксове за майките с приплодите им. В боксовете овцете прекарват няколко дни с агнетата, докато ги приемат и агнетата укрепнат. Особено внимание се обръща на майките, които раждат за първи път - дзвизките. В много случаи дзвизките не приемат приплодите си и им е необходимо повече време. Състоянието на новородените агнета е вторият важен признак, от който зависи престоят им в единичните боксове. Слабите неукрепнали агнета и близнаците остават повече дни в боксовете с майките си. Обикновено нормално родените здрави и пъргави агнета остават в боксовете около 3-4 дни.

Стените на индивидуалните боксове се изработват от дървени, метални или пластмасови сглобяеми елементи. Отделните елементи трябва да са преносими, с дължина 2-2,5 м и височина 1-1,2 м. Крайните вертикални стълбове се правят по-високи с 15-20 см, така че по-лесно да се свързват отделните леси чрез надяване на гумени или метални пръстени.

Подовата площ на индивидуалния бокс е средно 1,5 м2 . Броят на боксовете зависи от очакваното протичане на агнилната кампания, като се имат предвид продължителността на осеменяването и броят на дзвизките в стадото.

Вторият етап при отглеждането на новородените агнета е обединяването в по-големи групи на майките с приплодите им. За най-добре развитите и жизнеспособни агнета такава група от 5-6 овце майки се образува веднага след раждането, а за останалите - след 4-7 дни. Групата от скорооагнили се овце може да се състои от 15-20 до 30 майки. Боксовете за отделните групи се изграждат така, че в единия им край по дължина се поставя водопойно корито, а между два съседни бокса трябва да има комбинирана хранилка за концентриран и за груб фураж. Освен това за агнетата се построява отделение, където след 10-ия-12-ия ден от раждането се подхранват с концентриран фураж и доброкачествено сено. Отделението за агнетата се изгражда в самия бокс, но с преграда за овцете, за да не могат да ядат от фуража им.

Главен критерий при образуването на групи от скорооагнили се овце е агнетата им да са приблизително еднакво развити. Овцете майки с по-слаби агнета се поставят в отделна група от 50 и повече овце, защото агнетата по-трудно намират майките си, прехранват се и заболяват от диария.

Овцете майки с по-слаби агнета престояват в групата по-дълго време, след което се обединяват с животни от други подобни групи. Тези овце се хранят много добре, за да се увеличи млечността им.

Фермерът трябва да обръща специално внимание на майките, родили две агнета. Близнилите овце се хранят по-добре и по-дълго време остават в единичните боксове. След 4-ия-5-ия ден от раждането се образуват групи от 5-6 майки, а след 15-ия ден животните може да се обединяват в по-големи групи или да се смесят с овцете, родили едно агне.

Някои специалисти препоръчват, когато се формират по-големи групи животни, в тях да се отглеждат примерно 10 овце с единаци и 3-4 с близнаци. Те смятат, че по този начин агнетата близнаци, когато не им достига майчиното мляко, могат да бозаят от друга майка. В подобни групи агнетата и майките остават 10-12 дни, след което групите се увеличават до 25-30 овце.

След 15-20-дневна възраст на агнетата групите може да се увеличат до 40-60, а след 25-ия ден до 100 овце майки.

През първите дни след раждането не бива да се допуска смесването на агнета или на овце от различни групи, при което някои агнета може да останат без майка. Това се наблюдава особено вечер по безпокойствието на овцете майки или по блеенето на гладните агнета. Фермерът трябва редовно да следи дали майките да намират агнетата си, да не остават овце с напрегнати вимета и гладни агнета. В такива случаи се взимат мерки гладните агнета да избозават млякото или да се издоят овцете.

Понякога се налага осиротелите агнета или единият близнак на овце с ниска млечност да се прехвърлят на други майки. В такъв случай се изчаква да се оагни високомлечна овца, чието агне се отнема веднага след раждането, а с околоплодната течност се намазват други две еднакво развити агнета и се пускат при нея. Това е най-сигурният начин овцете да приемат агнета от други майки. Ако при овцата се остави собственото й агне и й се даде още едно, тя обикновено го разпознава и не го приема. Когато подбраните две агнета не са еднакво развити, едното подяжда другото, което изостава.

Близнаците, както и осиротелите агнета, които не могат да се придадат да бозаят от друга майка, се хранят изкуствено с краве мляко или с млекозаместители.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates