Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Отглеждане на изключени от разплод агнета

Полезна информация за овцете.Отглеждане на изключени от разплод агнета. Изключени от разплод са всички мъжки агнета във възпроизводителните овцеферми,

както и бракуваните женски агнета, а в стоковите стада всички родени мъжки и женски агнета. Тъй като се угояват и се реализират за месо, агнетата не се нуждаят от голямо количество майчино мляко. Целта е да се отбият възможно по-рано, а млякото на майките им да се използва за стокова продукция.

В практиката са известни две технологии за отглеждане на изключени от разплод агнета. Първата технология, която е по-безболезнена и с по-малко разходи, е майките да отглеждат агнетата си до 20-ия - 30-ия ден след раждането. На тази възраст агнетата са израснали и може да се отбият сравнително лесно, а от овцете да се надои повече мляко. Отбитите агнета започват да се хранят с т.нар. стартерни смески, които трябва да съдържат около 18% протеин. След 20 дни се преминава към хранене с финишерни смески с понижено съдържание на протеин (12%). Агнетата достигат на 80-90-дневна възраст жива маса над 28 кг в полските и 23 кг в планинските райони и може да се предават за клане.

При втората технология за отглеждане на изключени от разплод агнетата, тесе отбиват на по-ранна възраст - на 3-тия - 4-тия ден след раждането, веднага след като са избозали майчината коластра. Отбиването на малките агнета е рязко, без преходен период, като майчиното мляко се заменя с млекозаместители - сухи и течни. В краен случай агнетата може да се хранят с краве мляко, но то е много скъпо и може да се използва при малък брой животни.

Рано отбитите агнета се отглеждат по два начина - в клетки и в боксове.

Първата система на отглеждане на агнетасе нарича индивидуално-клетъчна или батерийна. При нея в специално подготвено и хигиенизирано помещение се разполагат система от клетки. Една батерия се състои от 18 клетки (по 9 в два срещуположни реда), поставени на метални стойки. Батерията е дълга 2 м, широка 1,4 м и висока 1,2 м, а индивидуалната клетка е дълга 70 см и широка 22 см. От двете надлъжни стени на батерията са монтирани корита за стартерната смеска и за водата. Агнетата се приучват към индивидуално хранене в боксчетата и след два дни се поставят в клетките. Хранят се в индивидуални пластмасови поилки с биберони, прикрепени към клетките.

При груповобоксовата система на отглеждане на агнета в помещенията се изграждат боксове с размери 2х2,5 м за 10 агнета или 4х2,5 м за 20 агнета. Между двата реда боксове има врата с широчина 80 см. Боксовете се оборудват с една или две поилки, една коритообразна хранилка за стартерна смеска и една поилка за вода. За поилки се използват пластмасови кофи, на които се монтират биберони. При храненето на агнетата поилките се поставят на стойки така, че височината от пода до бибероните да не е повече от 45-50 см. Над всеки бокс се монтира инфрачервена лампа за поддържане на необходимата температура.

В помещенията за рано отбити агнета се поддържа необходимият микроклимат. През първите 10-12 дни температурата трябва да е 18-20°С с относителна влажност на въздуха 70-75%, а през следващите 20 дни - 14-16°С. Наред с това хигиената трябва да е на високо равнище.

Двете системи на отглеждане на агнета имат известни недостатъци. При индивидуално-клетъчната система храненето и почистването на хранилките и поилките са много трудоемки, а при груповобоксовата има опасност от предозиране на млекозаместителя. По-лакомите агнета приемат повече млекозаместител и заболяват често от диария. Освен това по-лесно се предават и някои заболявания.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates