Полезна информация за овцете.Агнилна кампания - грижи за новородените.


Най-критичния период за здравето, развитието и бъдещата продуктивност на приплодите е след тяхното раждане. Смъртността от оагването до 15 дневна възраст е 50-75% спрямо общата смъртност. Преобладават отпаданията още в първите 2-3 дни след раждането. Върху организма на новороденото започват да въздействат всички фактори на околната среда: температура, влажност, чистота на въздуха и мястото на отглеждане, качеството на коластрата и млякото, милионите микроорганизми, попадащи в младите приплоди чрез дишането, храненето, пъпния кордон и т.н. При ниска температура в кошарите, влага и течение, настъпва хипотермия, потискат се всички жизнени функции, настъпват тежки разстройства и смърт. Храненето е един от определящите фактори за цялостното развитие на агнетата и оптимална изява на техните наследствени качества. През първите дни единствената и незаменима храна е коластрата. Тя е уникален дар на природата, абсолютно необходима за здравето и живота на новородените. Съдържа всички необходими за жизнените функции на новородените вещества, освен това спомага за перисталтиката на червата и освобождаването им от мекониума. Майчиното мляко е основно храна за агнетата през първите 4-5 седмици след раждането им. Новородените агнета сучат много често - 8-10 пъти на ден. Ако сучат от друга овца - първите 10 дни се кърмят по 5-6 пъти на ден, от 10 до 30-я ден - по 4-5 пъти и след 1 месец по 3 пъти на ден, преди отбиване - по два пъти дневно.

При изкуствено хранене на агнета с краве мляко добри резултати се получават при прилагане на следната схема: първите пет дни честотата на хранене е 6 пъти дневно; от петия до петнадесетия ден - по 5 пъти дневно; от петнадесетия до тридесетия ден - 4 пъти дневно; в последствие - хранене 3 пъти на ден.

Дневната дажба от краве мляко следва да бъде: от 5 до 10 ден - 250-400 гр.; от 11 до 20 ден - 400-700 гр.; от 21 до 30 ден - 700-900 гр.; от 31 до 45 ден - 900-700 гр.; от 46 до 60 ден - 700-600 гр.; След 30 ден цялото мляко може да се замени с бито мляко.

С израстването им агнетата се нуждаят от допълнителни храни. Още към края на първата седмица им се дава по малко хубаво зелено люцерново или детелиново сено. Към средата на втората седмица започва и подхранването с концентрирани храни. Особено полезен е овесът - едро смлян и пресят от плявата. Слага се първоначално по 20-50 гр. на глава и постепенно количеството се увеличава. Постепенно се включват и други храни - шрот, пшенични трици, ечемик, царевична ярма и т.н., като към края на втория месец концентрирания фураж достига 150-250 гр. дневно. Ориентировъчните количества са както следва: до първия месец - 20 гр. ярма; I-II месец - 100 гр. ярма плюс 30 гр. кюспе; II-IV месец - 150 гр. ярма с добавяне на 50 гр. кюспе. Много добре е на агнетата да се дават сочни фуражи и висококачествени силажи. Важно е да не се пропускат и минералните добавки - 3-5 гр. креда на глава. Агнетата винаги трябва да имат прясна вода за пиене.

Освен правилно хранене и добър микроклимат наложително е агнетата да бъдат внимателно наблюдавани. За състоянието на агнетата се съди по поведението им. Когато агнето е омърлушено, върви бавно, сгърчено, трябва да се провери дали майката има мляко, дали не е престанала да го кърми поради заболяване на вимето и т.н. Здравите, добре развиващи се агнета проявяват голяма жизненост, тичат, скачат и имат добър апетит. Очите им са блестящи, тялото не е много замускулено, но е с добре развита костна система, вълната е чиста.

За лесно и удобно обслужване оагнените овце се групират в по-малки групи. Овцете с агнета на еднаква възраст, еднакво едри и силни се сформират в отделна група, овцете с близнаци и по-слаби агнета - в друга група. Колкото по-малки са групите, толкова по-добре се развиват агнетата.

За майките родили близнаци се полагат по-специални грижи. Те трябва да се хранят по-добре, по-дълго време да останат в единични боксове. След това в общите боксове да са възможна по-малко в група. Така 4-5 дни след раждането може да се групират по 5-6 майки с близнаците си. След петнадесетия ден вече може да се обединят в по-големи групи или да се смесят с единаци. Смята се, че по този начин близнаците на които не достига майчиното мляко, могат да минават под друга майка да бозаят. По принцип с цел по-доброто отглеждане и запазване на агнетата не трябва да се бърза с уголемяване на групите. В по-малки групи новородените и техните майки по-бърза привикват, по-лесно се намират и по-младите животни се развиват по-добре. Стремежът трябва да бъде към нормално и правилно отглеждане на агнетата-близнаци. Най-правилният критерий на селекцията за повишаване на възпроизводителната способност е увеличаване на близненето на овцете майки, като се оставят за разплод овце майки и кочове родени като близнаци