Полезна информация за овцете. Отглеждане на овце майки.

Технология на отглеждане на овце майки

Технологията на отглеждане на овце майки е един от факторите, който влияе върху продуктивността на овцете, и зависи от природно-климатичните условия, породата, възрастта и физиологичното състояние на животните.

Отглеждането на овцете в нашата страна е оборно-пасищно. В зависимост от района оборният период продължава обикновено от 160 до 180 дни, а пасищният - съответно от 180 до 205 дни. С малки изключения, през оборния период овцете са изцяло на яслово хранене. През пасищния период, когато валежите са достатъчни, те си набавят храна предимно от пасищата.

През оборния период овцете се нуждаят от солидни помещения. Само в района на Странджа и Сакар поради меката зима оборният период е кратък и зимните помещения са по-леки.

Зимно помещение за овцете

Зимното помещение е много важно за отглеждането на овцете. В него се извършват цялото или част от храненето на животните, нощната почивка, агненето и др. Всяко помещение трябва да бъде разделено на три основни участъка:

Централен коридор. Той е по дължината на овчарника от врата до врата и го разделя на две половини, в които се разполагат овцете. Този коридор служи за движение на машините, с които се раздава фуражът. Боксове за овцете майки. Те са от двете страни на коридора. Майките са групирани в боксове в зависимост от физиологичното им състояние. Боксове за агнетата. Разполагат се до боксовете на оагнените овце. В боксовете се отделят агнетата през времето, когато не бозаят от майките си.

Яслите за грубия фураж са от двете страни на коридора. Хранилки за концентриран фураж се поставят в помещенията за агнетата. Всеки бокс е снабден с поилки с поплавков механизъм, които са свързани с водопровода.

Водопоят може да става и във водопойни корита, които се поставят на северната страна на помещението или в двора.

При овцете от породите за мляко на удобно място се изгражда доилна зала. В помещенията трябва да се поддържа необходимата хигиена. През оборния период сутрин се дава концентриран фураж, след това - сено. След обяд се дават сочните фуражи, а вечер -слама. В планинските райони се осигурява листников фураж. Когато няма автоматични поилки, водопоят става два пъти дневно. При агнетата винаги трябва да има сено, сол и вода. Концентрираният фураж им се дава на два пъти. През пасищния период, ако овцете не се напасат добре, трябва да се подхранват. Пашата се извършва сутрин и след обяд, по хладно. През горещите часове на деня се осигурява почивка на сянка. Водопоят също трябва да бъде два пъти дневно.

Време на заплождане на овцете

Важен елемент от технологията на отглеждане на овце е изборът на времето на заплождане на овцете. Когато овцете да се заплождат през юли-август, агненето да става през декември и януари. Някой фермери предпочитат заплождането да става по-късно - през есента, а агненето - през пролетта, за да може овцете да използват паша по време на лактацията.

Един месец преди заплождането започва подхранване на овцете и кочовете. Това спомага заплождането да стане в по-кратки срокове. Кочовете трябва да са в много добро телесно състояние и да се хранят по специални дажби, за да компенсират големия разход на енергия. В големите стада заплождането обикновено се извършва чрез изкуствено осеменяване, което позволява да се използват най-добрите кочове. Лицето, което ще извършва осеменяването, трябва да е завършило специални курсове.

В по-малките ферми се прилага естествено заплождане на овцете. На 50-60 овце се пуска по един коч. При нормални условия заплождането на овцете протича за около 50 дни.

Агнене на овцете

В страни, където доходите от овцете идват основно от месото, се прилага уплътнено агнене. Овцете се заплождат и агнят 3 пъти за две години, т.е. през всеки 8 месеца. При прилагането на тази технология за отглеждане се изискват големи грижи и добро хранене на овцете и агнетата.

Агненето на овцете е много отговорен процес във всяко стадо. Преди започването му помещенията се почистват и дезинфекцират. Изисква се те да бъдат сухи, широки и слънчеви. Овчарят познава овцете, които са в напреднала бременност, и ги отделя в самостоятелна група, за да не бъдат притискани от другите овце по време на хранене и водопой. Установява се дежурство и през нощта за оказване на помощ по време на агнене или след това.