Полезна информация за овцете.Използване на овцете за разплод. Половата зрелост на овцете и кочовете настъпва още на 5-6-месечна възраст, но при тази възраст организмът на

животните още не е достатъчно развит. Ето защо те може да се използват овцете за разплод не по-рано от 1 1/2-годишна възраст.

Обикновено овцете раждат веднъж годишно. У нас те се агнят главно през зимата - декември-януари, което има редица предимства. Тъй като бременността на овцете продължава 5 месеца, при зимното агнене овцете трябва да се заплождат през юли-август, когато животните са на паша и са в добро телесно състояние. Това спомага да се повишат заплодяемостта и плодовитостта на овцете. От друга страна, агнетата бързо растат и укрепват и в началото на пасищния период достигат такава възраст, когато може да се хранят със зелена храна и много пълно да използват пасищата. До есента те се развиват добре и лесно презимуват.

Най-малко един месец преди заплождането овцете се подготвят за това. Подобрява се храненето на овцете, за да добият добро телесно състояние, но да не затлъстеят. За тази цел им се предоставя добро пасище и се подхранват ежедневно с концентрирани храни. Освен това доенето на овцете се прекратява.

При заплождането на овцете се прилагат два начина - естествено покриване и изкуствено осеменяване.

Разгонеността (размърляността) на овцете продължава 20-24 часа. Ако овцата не се заплоди през този срок, след 16-17 дни тя отново се размърля.

Непосредствено преди агненето овцата става неспокойна - често ляга и става, блее, рови постелята с крака. Щом започне раждането, околоплодният мехур се разпуква още преди излизането му от половите пътища. Ако околоплодният мехур се появи цял, трябва веднага да се разкъса, за да не се задуши агнето.

При правилно положение на плода отначало се появяват предните крака и върху тях главата. В такъв случай не се изисква странична помощ, защото раждането става лесно и бързо в продължение на 30-50 минути. При неправилно положение на плода трябва да се помогне на овцата, като плодът се приведе в нормално положение и след това внимателно се тегли с предните крака напред и надолу към вимето при появата на напъни.

На новороденото агънце се изтрива слузта от устата и носа. Майката го облизва и след това то се подсушава с чисто платно. Пъпната връв се отрязва на 8-10 см от корема и се намазва с йод. Последъкът, който се отделя след 1-2 часа, заедно с постелята се заравя в земята. Ако той се задържи в овцата повече от 5-6 часа, необходима е ветеринарна помощ.

Около 1 час след раждането майката се напоява с топла вода. През всеки 2 часа й се дава по около 1-1,5 л вода.

Около 15-20 минути след раждането си агнето започва да търси вимето на майка си и да бозае.

В зависимост от породата, условията на хранене и гледане и начина на използване овцете се отглеждат обикновено до 6-8-годишна възраст. Обикновено те дават висока продукция до 5-6-годишна възраст, след което вълнодобивът, млечността и плодовитостта постепенно намаляват, зъбите на животните се разклащат и изпадат, а това пречи на храненето на овцете. Ето защо отглеждането на по-възрастни овце е икономически неизгодно.