Полезна информация за овцете.Породи овце за мляко.

Източнофризийска

Източнофризийската е най-известната високомлечна порода овце в света. Нейната родина е

Германия. Принадлежи към късоопашатите овце. Животните са едри, с дълго и сравнително тясно тяло, имат бяла необрасла с вълна глава и много големи уши. Краката са тънки, бели , необрасли с рунна вълна. Опашката е тънка и необрасла с вълна. Овцете майки тежат 65-85 кг, а кочовете - 75-110 кг. Вълната е еднородна, с нежност 44-то - 48-мо качество и с дължина 12-15 см. Вълнодобивът от овцете майки е 3-4 кг, а от кочовете - 5-6 кг. Овцете майки се отличават с висока плодовитост - раждат от две до четири агнета. Средната млечност, заради която те са ценни, е много висока - 500-550 л. Рекордът на породата, който е и световен рекорд, е 1283,1 л, получен през 1930 г. У нас овце от тази порода са внасяни неколкократно и продължава внасянето им.

Поради това че животните са чувствителни към сухия климат и неблагоприятните условия на хранене и на отглеждане, трудно се аклиматизират. Боледуват много от бронхопневмонии и смъртността е висока.

Аваси

Аваси спада към тлъстоопаптатите породи. Разпространена е в Арабския полуостров, главно в Ирак, Сирия, Ливан, Йордания, Израел, южната част на Турция и др. Животните са бели, само главата и краката са кафяви или черни. Ушите са големи и клепнали. Овцете са безроги, а кочовете - рогати. Опашката е превърната в голяма тлъста възглавница. Овцете от породата Аваси са примитивни - приспособени са към суровите условия на районите, където се отглеждат. Те са изключително пасищни животни и през сухите сезони голяма част от тях умират от глад. Овцете майки тежат около 40-45 кг, а кочовете - 70-75 кг. Вълната е груба, смесена, много често степана. В нея се съдържат мъртви влакна. Използва се за изработване на килими. Средният вълнодобив при овцете майки е около 1,7 кг, а при кочовете - 2,2-2,3 кг. Плодовитостта е 110%.

Най-ценното качество на Аваси е млечността. При условия на лошо хранене на бедни насища средната годишна млечност е около 140 л. При селекционираните стада и при по-добро хранене достига 400-450 л за лактационен период. Ценно качество на породата е и високата масленост на - 6-7%.

Овцете от породата Аваси се използват за подобряване на млечността на други породи чрез кръстосване.