Полезна информация за овцете.Породи овце за месо. Родината на месодайното овцевъдство е Англия. В Англия са създадени над 30 породи овце с основно направление за месо.

Влажният климат и тучните пасища на британския остров са благоприятствали за отглеждането на такъв тип животни. Под майсторството на английските овцевъди са създадени животни с удивителни телесни форми и с висока скорозрелост. Агнетата растат бързо и може да се заплождат на 9-10-месечна възраст.

Английските месодайни породи се разделят на два типа - дълговълнести и кьсовълнести.

Линколн

Породата Линколн (Lincoln sheep) е създадена в източната част на Англия чрез кръстосване на местните овце с кочове от породата Лайчестер. Овцете майки тежат 60-70 кг, а кочовете - 110-120 кг (максимално 190 кг). Вълната им е еднородна, груба (36-то -40-то качество) и с много голяма дължина - 25-30 см, а при отделни животни и повече. Рандеманът на вълната е много висок - 60-65%. От овцете майки се получава по 5-6 кг вълна, а от кочовете - по 10-12 кг. Плодовитостта е 130-150%.

Овцете от породата Линколн са по-взискателни и по-неустойчиви към неблагоприятни условия на околната среда от другите месодайни породи. Това създава трудности при аклиматизирането им и затова са по-малко разпространени.

Ромни-марш

Ромни-марш (Romney wool) е дълговълнеста порода. В нея се съчетават дългата, здрава и с лустров блясък вълна с добрите месодайни качества. Създадена е чрез кръстосване на местните овце в Югоизточна Англия с кочове от породата Лайчестер. Животните са хармонично развити и със здрава костна система. Смятат ги за твърде издръжливи на сурови условия. При условията на Англия през цялата година те се държат на пасищата, където се чувстват добре и развиват висока продуктивност. Овцете майки тежат 70-75 кг, а кочовете - 100-110 кг, а вълнодобивът е съответно 4-4,5 и 8-9 кг. Дължината на вълната е 12-16 см, нежността - 44-о - 56-о качество. Плодовитостта е 150%. Благодарение на това, че успешно се приспособяват към различните географски ширини, животните от породата Ромни-марш са разпространени в много страни.

Суфолк

Породата Суфолк (Suffolk sheep) принадлежи към групата на късовълнестите породи. Създадена е чрез кръстосване на норфолдски овце с кочове от породата Соутдаун. За разлика от дълговълнестите породи овце, които имат бяла вълна на лицето и краката, късовълнестите, включително и Суфолк, имат гола черна глава и черни крака. Тялото на овцете от породата Суфолк е дълбоко и широко. Бутовете са изпълнени и закръглени, което е показател за добри месодайни качества. Краката са широко поставени, средно дълга до къси, поради което животните са приземни. Овцете майки тежат 60-70 кг, а кочовете - 90-110 кг. Вълната е гъста, със средна дължина 7-8 см и с нежност 58-мо - 50-то качество. Плодовитостта е 130%.

Отличително качество на животните от породата Суфолк е способността им да образуват повече месо. На 4-месечна възраст агнетата могат да достигнат 40 кг.

Заради ценните качества породата Суфолк е широко разпространена по целия свят.

Ил дьо Франс

Родината на породата Ил дьо Франс е Франция. Създадена е чрез кръстосване на Лайчестер, Ромни-марш и Мерино. Създаването е започнало в края на миналия век. Животните имат добри месодайни качества. Възрастните кочове тежат 110-150 кг, а овцете майки - 70-90 кг. Тялото е широко и дълбоко. Гърбът и бутовете са добре замускулени. Краката са здрави и широко поставени. Главата е зарунена до линията на очите, а краката до коленните стави. Дължината на вълната е 7-8 см, а нежността - 60-то - 58-мо качество. Вълнодобивът на овцете майки е 4 кг, а на кочовете - 6-7 кг. Рандеманът на вълната е 53-55%.