Roi_2Възникването на роево състояние преди или по време на главната паша оказва вредно влияние на добива на пчелен мед.

Изпадналите в бездействие роеви пчели не вземат участие в медосбора. Възможно е при силна главна паша и благоприятно за летеж време, пчелите да предотвратят сами роевото състояние, в което са изпаднали. Пчелите прогризват маточниците и участват в пашата, но това става много късно. Роевото състояние може да се предотврати , ако пчеларят се намеси още в началото, когато маточниците са с яйца или с млади ларви. Пчеларят трябва да ги отстрани напълно.

Питите в пчелното семейство трябва да се разместят:

  • пилото се поставя в двата края;
  • медът се слага в средата;
  • пчелите се изтръскват пред кошера на платно и при нужда се поставят магазини или корпуси с восъчни основи и изградени пити.

Изпадането на пчелните семейства в роевото състояние през главната паша се предизвиква от:

  • променливо време, което пречи на летящите пчели да работят редовно;
  • младите пчели не са заети достатъчно с преработката на ограниченото количество нектар, който постъпва и с храненето на ларвите от малките площи с открито пило.

Роевото състояние може да се предотврати и като семейството се постави в положение на естествен рой.

Кошерът с роевото семейство при многокорпусните кошери се мести в страни. На неговото място се слагакорпус с восъчни основи. В средата се слага една пита с младо пило, заедно с майката от роевото семейство. Върху корпуса се слага ханеманова решетка, а върху нея празен корпус. Вадим питите на роевото семейство. Смитаме пчелите върху платно, което сме сложили пред входа на новия кошер. Свободните от пчелите пити се поставят в корпуса, който сме сложили над ханемановата решетка. Слагаме върху втория корпус един, два нови корпуса, в зависимост от количеството на изтръсканите пчели от роевото семейство. Премахваме маточниците. Временно затваряме входовете на корпусите над ханемановата решетка. По този начин разширяваме обема на кошера с още един корпус , но и напълно нарушаваме досегашния ред в гнездото. В най-долния корпус са восъчните основи, над тях питите с меда, а най-отгоре се намира пилото. Майката е извън пилото, в долния корпус под ханемановата решетка. Там се задържат и част от младите пчели. Така оформено, семейството се намира в положение на естествен рой. Със своята роева енергия, пчелите започват да изграждат восъчните основи и да оформят гнездото си. Пчелите участват активно в главната паша. В някой случаи пчелите в отдалечените от майката корпуси, които се намират над ханемановата решетка, може да заложат свищеви маточници. Тези маточници се премахват след 7 – 10 дни. След този период може да се отворят входовете на горните корпуси.

По същия начин се постъпва и с дадан – блатовия кошер. Той се премества в страни и на негово място се поставя празен плодник, зареден с восъчни основи и 1 – 2 пити с открито пило, заедно с майката. Върху него се поставя ханеманова решетка. Пчелите от магазина се изтръскват пред входа на новия кошер. Празният магазин с питите с мед се слага над ханемановата решетка. Над магазина се слага корпус, в който се редат питите с пило. Пчелите се смитат върху платно, което сме сложили пред входа на новия кошер. Всички маточници се премахват. След няколко дни корпусът се проверява за заложени свищеви маточници. Ако се открият такива, то те се премахват.