Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Пчелно млечице (Royal Jelly)-получаване и съхраняване

Пчелното млечице представлява гъста бяла или кремава маса с особен мирис и кисело-сладникав вкус.

Matochnik-lichinka-mlechiceТо е продукт, който пчелите отделят, за да хранят младите пчели работнички, търтеите и царицата майка. Пчелното млечице има висока биологична стойност и богат и колоритен хранителен състав. Млечицето е два вида - обикновено и маточно. Вторият тип е с по-гъста концентрация и в него се съдържат повече активни вещества. Производството на пчелно млечице започва в периода след края на пролетта и началото на лятото. В пчелното семейство трябва да има много пчели, които да са на възраст 5-15 дни и запечатано пило.

Развитието и функционирането на жлезите секретиращи пчелното млечице е невъзможно без обилна белтъчна храна – цветен прашец и обилно отделяне на нектар. При липсата им пчеларите трябва да подхранят пчелите със захарен сироп и прашец. Най-добри резултати от събирането на пчелното млечице се получават по метода без осиротяване на пчелното семейство. Така пчеларите запазват целостта и нормалния живот на семейството и избягват биологичните смущения, свързани с отнемането на майката.

Пчеларите използват следния инвентар:

 • помещение за пренасяне на ларви и изваждане на пчелното млечице;
 • шаблон за изработване и шаблон за монтиране на восъчни чашки;
 • восъчни чашки;
 • маточни летви за монтиране на восъчните чашки;
 • сандъче за пренасяне на рамките с маточниците;
 • нож за подрязване на маточниците;
 • дървена игла за изваждане на ларвите от маточниците;
 • маточни рамки за монтиране на маточните летви;
 • игла за пренасяна на ларви;
 • станок за закрепване на питата с ларвите;
 • памучни покривки;
 • вакуум апарат за изсмукване на млечицето от маточниците или неметални шпатулки за изгребването му;
 • съдове за съхраняване на млечицето;
 • хладилник и/или фризер.

Събиране на пчелно млечице по метода без осиротяване.

Пчеларите поставят вертикална ханеманова решетка в кошера Дадан-Блат. Тя разделя кошера на две части с по 8 и 4 пити. В по-голямото отделение се оставя пчелната майка.

При многокорпусните кошери семейството се разделя с хоризонтална ханеманова решетка. Пчелната майка се оставя в долния корпус. От двете страни на маточните рамки трябва да има открито пило на различна възраст, пити с прашец и мед. Половин час преди поставяне на маточната рамка в отделението, питите трябва да се подредят. Това се прави за да може в оставената между тях празнина да провиснат пчели.

Маточните летви се намазват с разтопен восък и се монтират по 25 восъчни чашки. Чашките се приготвят от разтопен висококачествен восък с помощта на шаблон, който предварително е накиснат във вода. По този начин се отделят лесно восъчните чашки от шаблона. На дъното на всяка чашка се поставя капчица от разредено пматочниците или разреден нектарен пчелен мед. Върху него се поставя ларва на възраст от 4 до 12 часа с помощта на специална игла. Семействата от които ще се вземат ларви трябва да се определят предварително. Ларвите се пренасят в светла стая в която е повишена влажността на въздуха и температурата не е по-ниска от 20°С. Летвите със заредените чашки се покриват с влажна памучна покривка. Във всяка маточна рамка се монтират по две летви и се поставят в кошера. Ларвите престояват 60-72 часа. През този период пчелите кърмачки доизграждат восъчните чашки и добавят пчелно млечице в тях.

Най-много пчелно млечице се съдържа в маточниците в които ларвите на възраст 2,5-3 дни. Извадените летви с маточниците се пренасят в помещение, където надградената част над пчелното млечице се изрязва. Ларвите се изваждат с дървена игла, а пчелното млечице се изгребва с дървена или друга шпатулка. То може да се изсмуче и с вакуум. Пчелното млечице се събира в тъмно оцветени стъклени съдове при безупречна хигиена.

При оптимални условия и добра квалификация на персонала от едно силно семейство може да се получат през активния сезон до 500 гр. пчелно млечице.

Начини на съхранение на пчелното млечице?

Пчелното млечице се запазва добре в хладилник при температура от минус 2 до минус 5 °С. до 6 месеца. При температури от минус 15 до минус 18 °С то може да се съхранява до една година.

Може да се смеси и с пчелен мед в съотношение от 1:10 до 1:100 и съхранение на тъмно в хладилник.

Най-добре се съхранява лиофилизираното пчелно млечице с водно съдържание под 5%. Тъй като е силно хигроскопично се поставя в херметически съдове от тъмно стъкло, но не изисква специална температура. Лиофилизация - вакуумно сублимационно сушене
(Lyophilization, freeze-drying).

Сублимация е процес, при който едно вещество преминава от твърдо в газообразно състояние без да се топи.

Извличането на влагата от влагосъдържащите материали посредством сублимация се нарича сублимационно сушене.

В сублимационните уредби и инсталации интензивността на процеса се увеличава, чрез понижаване на налягането около материала.

Лиофилизация е процес на вакуумно сублимационно сушене, при който материалът се замразява предварително с определена скорост до температура на пълно втвърдяване и протича в условията на определен вакуум.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates