Птицевъдство

Инфекциозен бронхит по пилета

Инфекциозният бронхит е силно контагиозна болест. По младите пилета се проявява, със затруднено дишане, а при възрастните -хронично, с нарушена репродуктивност. Причинява се от вирус.

Прочети още...

Гумборо (Инфекциозен бурзит) при птици

Болестта Гумборо (Инфекциозен бурзит) е остра заразна болест, причинява се от вирус и се проявява с отпадналост, настръхване на перата, диария.

Прочети още...

Марекова болест при пилетата и млади птици

Марековата болест е заразна болест при пилетата и младите птици, които се причинява от вирус и се характеризира с поражения на нервите, очите, вътрешните органи, мускулите и кожата.

Прочети още...

Псевдочума по домашните птици

Псевдочума по птиците е остро протичаща заразна болест по кокошките и сродните на тях птици. Причинява се от вирус.

История и разпространение на болестта псевдочума по птиците

През 1926 г. на о. Ява (Индонезия) се съобщава за появата на силно контагиозно и с голяма смъртност заболяване по птиците, подобно на познатата и описана в Италия (1978 г.) чума по птиците. Почти по същото време в Англия е изолиран вирусът, който е диференциран от вируса на класическата чума. Болестта е била наречена атипична чума (псевдочума).

Прочети още...

Птицевъдство:Породи и хибриди пуйки

Полезна информация за Вашите птици.

В света са създадени много породи и хибриди пуйки. Тези птици заемат второ място по разпространение след кокошките. Най-голямо

Прочети още...