Broiler_And_Layer_Parent_StockМалките пилета (бройлери), които ще бъдат използвани за размножаване трябва да се хранят и отглеждат така, че да не се  допусне достигането на голяма жива маса и затлъстяване. Задължително е контролирането на живата маса на подрастващите родители, чрез ограничено хранене.

Съществуват два начина на ограничено хранене-качествен и количествен.

Препоръчва се количественото ограничаване. Един от методите за ограничено хранене е всекидневната регистрация. При Този метод необходимото количество фураж за деня се дава сутрин, а зърното - следобед. Скоростта на разнасяне на фуража трябва да бъде много голяма (12 м/мин. при дължина на сградата 40 м). Препоръчва се при по-дълги сгради да се монтират допълнително количество кошове за фураж. Недостатък на този метод е трудното постигане на добра изравненост на стадото. Добрата изравненост на стадото се постига по-добре при хранене на малките пилета (бройлери) през ден. При него смеската, необходима за два дни се дава наведнъж, а на следващия ден се дава само зърното - също за два дни. Предимството на този метод е, че в деня на хранене със смеска птиците получават двойно количество и могат да се хранят по-дълго време. По този начин е осигурена възможност и на по-слабите ярки да се нахранят. При този метод недостатъците са следните - проява на „гуша" и канибализъм (особено при високи температури и недостатъчно светлоизолирани сгради).

При храненето на малки пилета (бройлери) е добре:

  • да се прилага всекидневно ограничаване на количеството на фуража от 3-тата до 5-ата седмица;
  • от 6-ата до 18-ата седмица птиците трябва да се хранят през ден, след което се преминава към всекидневно ограничаване.

Количеството храна и необходимата маса на птиците се препоръчват от фирмата производител за всеки хибрид или линия. Количеството на фуража и тегловното развитие се определят, като в края на всяка седмица, по едно и също време на деня, се теглят индивидуално по 2% от птиците от всеки бокс. Изравнеността е добра тогава, когато 80% от ярките са в границите на ±10% от средната маса (ако средната маса е 1000 г, 80% от ярките трябва да са в границите от 900 до 1100 г).

Трябва да се внимава и  да се избягва намокрянето на постелята на малките пилета (бройлери), които ще бъдат родители и ще се използват за размножаване.  Препоръчва се да се прилага ограничено поене, като това спомага и за по-доброто оползотворяване на хранителните вещества от поетия фураж. В деня, когато птиците са на фураж, те получават вода 1 час след като са го изяли, а в деня, когато са на зърно, те получават вода в продължение само на два часа (при температура 25°С).