Полезна информация за домашните птици.Заразни болести по птиците - как да ги предпазим?.

Профил актично-диагностични мероприятия за предпазване на птиците от заразни болести.

, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));