struthio camelus_images_stories_Jivotnovadstvo_Kokoshki_thumb_medium250_0.jpg" alt="Мъжки щраус с малки щраусчета" align="left" title="Мъжки щраус с малки щраусчета" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" />Щраусът Struthio camelus е най-голямата жива птица, която обитава основно Южна и Източна Африка. Той е единственият представител на рода си, който естествено се е разпространил на север от екватора. Докато е бил птица на сухите и полу-сухи просторни савани , той се адаптира към широк обхват от климатични състояния и широки географски области, от зимни вълежи и дори сняг на Нос Добра Надежда до екстремно топло лято и пустинен климат.

Случайно високата влажност през лятото в дъждовните области е също добре приета. Шест от 7 вкаменелости на щраус са открити в Европа и Азия. Най-голямата от тях е била на S.oshanai през долен терциер или долен плейстоцен и чийто черупки от яйца са били открити в Етоша Пен в Намибия. Щраусът има два пръста на краката, докато останалите Ratites имат по три и всички пръсти са насочени напред.

Има няколко подвида на щрауса в зависимост от географското разпространение и външен вид. В Южна Африка, където щраусовите ферми датират от около 1863 г започнали с диви птици от южните райони, дълъг процес от сложна селекция за качество на перата на внесените от Южна и Източна Африка птици в началото на този век е довело до стабилизирането на различни опитомени или домашно отгледани щрауси. Тези птици са относително малки и податливи на отглеждане, с чудесно оперение, а женските са отлични носачки.

Напоследък щрауси от много диви популаций бяха пренесени в различни части на света и тяхното по-нататъшно кръстосване на птици от различни подвидове и селектирането им за различни цели ще доведе безспорно до създаването на още питоми разплодни птици. Благодарение на това, всички фермери ще отглеждат питоми, а не диви животни. Погрешните усилия да се защитят дивите щрауси чрез забрана за комерсиално отглеждане на питомите би трябвало да отпадне.

В научните доклади за щраусите се различават три категории:

• Див ще се отнася за щраусите в природата, дивата популация е обект на естествено хищничество и други естествени смъртни фактори;

• Затворен ще бъде щраусът ,който е взет от дивата популация и затворен в зоологическа

градина, сафари парк и орнитоложки, а така също и частни колекции, без някакви продуктивни цели, но защитени от хищници;

• Щрауси отглеждани във ферми са опитомени птици или птици в процес на опитомяване, държани и възпроизвеждани в екстензивна или интензивна продуктивна единица-ферма и предмет на различни продуктивни или селективни цели.

ЕМУ

Емуто Dromaius novaehollandiae е вид австралииско Ratites ,обитаващо савани, шубраци и гористи местности. Въпреки икономическото му значение все още няма значително селекциониране. Като добавка към класическите продукти месо, пера и кожа на емуто е олиото с ,както твърдят, забележителни фармакологични качества. Отглеждането на ему е популярно в Австралия и САЩ, но ферми за ему са открити и в Европа и дори в Южна Африка. Емуто достига 1.75 м височина, снася тъмно зелени ,почти черни яйца ,които се излюпват в инкубатор след 46 - 56 дни.

РЕА

Има два вида реа ,прочутата Rhea Americana и Darwin’s реа Pterocnemia pennata ,двата вида са от Южна Америка, но само прочутата реа се отглежда във ферми и то основно в Америка и Европа.Достига до 1.45 м височина.

КАЗУАРИ

Казуари е разпространено в Австралия и Нова Гвинея. Има три вида Бенетс казуари Casuarius bennetti, брадато казуари C. unappendiculatus и южно казуари C. casuarius. Казуари са агресивни и трудни за отглеждане в затворени пространства.Те са застрашени в естествената си среда ето защо за да бъдат спасени от изчезване се създават програми за отглеждането им.

КИВИ

Кивитата са най-малките Ratites с максимална височина 0.35 м. Те са 3 вида, кафяво киви Apteryx australias,голямо петнисто киви A. haastii , и малко петнисто киви A. owenii .Всички населяват Нова Зенландия. Всички са застрашени и за да бъдат спасени се създават програми за отглеждането им.


Източник: "BULOSTRICH"-ФЕРМА ЗА ЩРАУСИ