Болестта аспергилоза по птиците е микозно заболяване (причинява се от плесени от род Аспергилус). Устойчивостта на спорите им е голяма.

Възприемчивост. Болестта аспергилоза по птиците засяга всички видове птици ( домашни и диви). Най-възприемчиви са пилетата и пуйчетата (1-2-дневни до 3-4-седмична възраст). Лесно се заразяват яйчните ембриони.

Епизоотологични особености. Източник на заразата с аспергилоза по птиците са плесенясалата храна и главно заразените с плесени инкубатори и нехигиеничните помещения (тъмни, влажни). Особено опасни източници на инфекцията са заразените материали за постеля (слама, талаш, какалашки и др.), а също така и влажните остатъци от концентриран фураж при нередовното почистване на хранилките. Птиците се заразяват чрез въздуха (аерогенно). Най-лесно се заразяват току-що излюпените пилета в инкубатори. Пилета, по-възрастни от 3 дни, се заразяват трудно. Смята се, че спорите лесно преминават през порите на черупката и заразяват зародиша, който умира или се излюпва болно пиле.

Патологоанатомична картина. В белите дробове се откриват жълтеникави дребни възелчета. По стените на въздушните торбички се виждат сивобелезникави дискообразни налепи.

Тъй като клиничната картина не е много характерна, ветеринарният специалист използва насочеността на данните от епизоотологичното проучване и се предприема лечение с йодни препарати.

При поява на болестта аспергилоза по птиците е необходимо да се установи източникът на заразата (храна, постеля и др.) и да се отстрани чрез почистване, дезинфекция , смяна на храната, постелята и т.н. Тежко болните се отделят и унищожават. Инкубаторите се почистват и дезинфекцират. Ако заболяването аспергилоза по птиците е обхванало голям процент от птиците и лечението е безрезултатно, може да се премине към ликвидирането на стадото и след основно почистване и дезинфекция да се настанят здрави пилета.