Болестта Гумборо (Инфекциозен бурзит) е остра заразна болест , причинява се от вирус и се проявява с отпадналост, настръхване на перата, диария.

Възприемчивост. Боледуват пилета на възраст от 20 до 90 дни.

Епизоотологични особености. Източници на болестта Гумборо (Инфекциозен бурзит) са болните и преболедувалите птици. За пренасяне на болестта роля играят дивите птици, хората, превозните средства, кърлежите и др. Птиците се заразяват с храната и водата.

Клинична картина на болестта Гумборо (Инфекциозен бурзит). Отпадналост, треперене,настръхналост, склонност към самонакълваване (стремеж на пилетата да кълват собствената си клоака), "измокряне" почти на всички заболели (понякога до 100%), слабо изразена смъртност и бързо преминаване на клиничните признаци за около една седмица.

Профилактика и борба с болестта Гумборо (Инфекциозен бурзит). Разделно отглеждане на пилетата от старите кокошки, редовно почистване и дезинфекция, избягване на грешки в храненето и др. В неблагополучните райони се препоръчва ваксиниране на пилетата след навършване на 2-3-седмична възраст.

При поява на болестта Гумборо (Инфекциозен бурзит) се преминава към ликвидиране на тежко болните пилета, подобряване на храненето (даване на качествени смески, витамини), избягване на пренаселеност, влага и други неблагоприятни условия.