Инфекциозният бронхит е силно контагиозна болест. По младите пилета се проявява, със затруднено дишане, а при възрастните -хронично, с нарушена репродуктивност. Причинява се от вирус.

Възприемчивост. Болестта инфекциозен бронхит засяга предимно пилетата на възраст от 2 до 30 дни.

Епизоотологични особености. Източник на инфекцията инфекциозен бронхит са болните пилета. Те предават заразата главно по аерогенен начин, а до известна степен и чрез водата за пиене и храната. Възрастните птици-заразоносители отделят вируса чрез яйцата, откъдето той преминава в излюпените пилета. Болестта се внася често с яйцата за разплод и птици- заразоносители.

Клинична картина. Инкубационният период е къс (1 -4 дни). Болестта инфекциозен бронхит се проявява с треска и затруднено дишане (през отворена човка) , с хрипове, пърхане, носни изтечения. Бронхитът се развива постепенно и след 1-2 седмици при някои пилета може да настъпи оздравяване.

При възрастнитептици (носачки) се забелязва чувствително намаляване на яйценосенето.

Профилактика и борба. В райони, където върлува болестта инфекциозен бронхит, не трябва да се допускат в инкубаторите яйца от заразени стопанства. В неблагополучните и застрашените стопанства се ваксинират здравитептици от всички възрасти. Пилетата се ваксинират не по-рано от 20-дневна възраст. Да не се смесват стариптици (възможни заразоносители) с пилета.