Инфекциозният ларинготрахеит е заразна болест предимно по младите кокошки, която се проявява със затруднено дишане, кашляне (пърхане), с възпаление на ларинкса и трахеята. Причинява се от вирус.

Възприемчивост. Болестта инфекциозен ларинготрахеит засяга главно кокошките и фазаните (на 5-12-месечна възраст).

Епизоотологични особености. Източник на инфекцията инфекциозен ларинготрахеит са болните и преболедували птици. Предаването на вируса става въздушно (аерогенно - капкова инфекция) и чрез храната и водата, замърсени с изтечения от устата и носа.

Клинична картина. Птиците дишат с отворена уста , издават силен звук и чрез него изхвърлят натрупалия се ексудат (често с кръвни съсиреци). След това настъпва облекчение в дишането за известно време, през което птицата изглежда като здрава.

Профилактика и борба с инфекциозен ларинготрахеит. В незаразени ферми не трябва да се внасят възрастни птици, пилета и яйца за разплод от неблагополучни стада. Новодоставените пилета трябва да се отглеждат разделено от възрастните.

При поява на болестта инфекциозен ларинготрахеит фермата е необходимо да се поставя под възбрана; тежкоболните да се заколват; да се почистват и дезинфекцират помещенията; да се ваксинират здравитептици и да се подобряват хигиената, храненето и отглеждането.