Полезна информация за птиците.Осветете хранилките и поилките на бройлерите.

Пилетата бройлери се движат сравнително малко и затова не се ориентират добре в пространството. Поради тази особеност на пилетата им трябва постоянна осветеност на поилките и хранилките а останалото помещение може д се остави неосветено. Неосветената част от помещението е необходима на бройлерите за почивка и за трупане на тегло.

Много ярката светлина действа негативно на пилетата. Тя е една от причините за канибализъм. Той може да бъде предотвратен, като се промени цветът на светлината. Най-благоприятни са зеленият и червеният цвят, а по-слабо благоприятен е синият.

През първите три седмици в помещението, в което отглеждате бройлерите, трябва да има денонощно осветление. След това продължителността на светлинния ден постепенно се намалява на 17 часа и на това равнище се поддържа до края на угояването. През първите 10 дни осветеността трябва да е 5-6 вата на на 1 кв. м подова площ, а след това се намалява до 1,5-2 вата на 1 кв. м.


Още за животните:
Източник:Български фермер