Полезна информация за птиците. Изсипването при младите кокошки-носачки може да причини висока смъртност във фермата.

Изсипването при кокошките носачки не е масово явление в нашата страна, но то заслужава внимание. Появява се най-често при младите кокошки при пронасянето им. Ако не се вземат никакви мерки, това може да доведе и до значителна смъртност във фермата.

Най-често изсипването се проявява като изпадане на яйцепровода или силно възпаление на клоаката, които предизвикват разкълваването им от околни птици. Това активизира и разширява проявата на канибализъм. В повечето случаи това води до смърт на пострадалите птици.

Масови прояви на изсипване може да се предотвратят, като осигурите на птиците, особено на младите, добри условия на отглеждане:

- нормална гъстота;

- достатъчно хранилки и поилки;

- благоприятен микроклимат.

И във всички случаи редовно и пълноценно хранене. Когато изсипването вече се е появило, трябва пострадалите птици веднага да се изолират от здравите, а разкълваните и възпалени места да се намажат с антисептични мазила, за които най-точни указания ще ви дадат ветеринарните специалисти.


Още за животните:
Източник:Български фермер