Полезна информация за домашните птици.

Кокошките не могат да спят без удобни кацалки.

Кацалките са задължителен елемент от оборудването на кокошарника. От тях зависи общото състояние и здравето на птиците, затова е важно те да са удобни на птиците.

 

Краката на кокошките така са устроени, че те могат да си почиват добре само на клоните на дърветата или на техни заместители.
По време на сън кокошките направо се вкопчват - това е т.нар. заключващ механизъм. Именно затова е толкова важно да не се заменят кацалките с каквито и да било други приспособления.
Освен това кокошките се стремят да заемат колкото се може по-високо място върху кацалото и затова често се местят по него.
Отчитайки тези особености, кацалата трябва да са с диаметър 4 см. Разстоянието между тях трябва да е 25-30 см и всяка птица трябва да има на разположение 30 см.
Кацалата трябва да се разполагат по-далече от прозорци - в най-топлото място в кокошарника.
Не ги правете и във вид на стълба - един над друг, тъй като това може да доведе до конфликтни ситуации.
Кацалата трябва да са разположени на височина, не повече от 1 метър.
За удобство под тях може да се сложи съд, в който да се сипят екскрементите.
Текст под снимка: Кацалата трябва да са достатъчно големи , за да побират всички кокошки