Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Бял легхорн (White leghorn)-порода кокошки за яйца

Бял легхорн (White  leghorn) е най-широко разпространената порода за производство на яйца с бял цвят на черупката.

1White_leghorn-petelВ резултат на задълбочена и ефективна селекционна дейност е била създадена порода с много висока яйценосливост. Породата бял легхорн (White  leghorn) е създадена в САЩ. Легхорните се отличават с изключително висока носливост. Своето название те са получили от Ливорно в Италия. Американските селекционери са внесли от Италия през 1835 г. бели дребни местни кокошки с висока носливост.White_Leghorn_kokoshka

Птиците от  породата бял легхорн (White  leghorn) са широко разпространени в света.

Линии от тази порода участвуват във всички международни и междулинейни стокови хибриди с много висока носливост. В САЩ легхорните били значително подобрени по пътя на кръстосването с бялата минъорка, с испанските и бойните.

Птиците от породата Бял легхорн (White  leghorn) имат плътно и чисто бяло оперение. Гребенът е прост(листовиден) и средно голям. При петлите е изправен, а при кокошките в повечето случаи е увиснал. Менгушите са сравнително големи. Гърдите и коремът са добре развити, шията е средно дълга, а опашката - сравнително голяма. Краката са средно дълги и с жълт цвят на кожата.

Носливостта на кокошките от породата бял легхорн (White  leghorn) е висока.

Средната носливост е около 220—280 яйца, но при някои високопродуктивни линии и хибриди тя достига до 270-320 яйца. Има носачки, които са достигнали максимална(100%)интензивност на носливост, като за 365 дни са получени 365 яйца. Средната маса на яйцата е сравнително висока - 51-66г, а при стоковите хибриди - над 60г. Теглото на носачките е около 1,8 кг,а на петлите 2,0-2,5 кг.  Скорозрелостта е много добра. Ярките пронасят на 160-175 дневна възраст. Инстинктите за разклопване и за мътене са много слабо проявени. Процесът на линеене при тях минава скоро.

В наши дни благодарение на своите яйценосни качества птиците от породата Бял легхорн (White  leghorn) са разпространени във всички страни по света. Без да се гледа на ярко изразения яйценосет тип, легхорните са пригодени за клане още на 100 дневна възраст и дават вкусно месо.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates