Бял легхорн (White  leghorn) е най-широко разпространената порода за производство на яйца с бял цвят на черупката.

1White_leghorn-petelВ резултат на задълбочена и ефективна селекционна дейност е била създадена порода с много висока яйценосливост. Породата бял легхорн (White  leghorn) е създадена в САЩ. Легхорните се отличават с изключително висока носливост. Своето название те са получили от Ливорно в Италия. Американските селекционери са внесли от Италия през 1835 г. бели дребни местникокошки с висока носливост.White_Leghorn_kokoshka

Птиците от  породата бял легхорн (White  leghorn) са широко разпространени в света.

Линии от тази порода участвуват във всички международни и междулинейни стокови хибриди с много висока носливост. В САЩ легхорните били значително подобрени по пътя на кръстосването с бялата минъорка, с испанските и бойните.

Птиците от породата Бял легхорн (White  leghorn) имат плътно и чисто бяло оперение. Гребенът е прост(листовиден) и средно голям. При петлите е изправен, а при кокошките в повечето случаи е увиснал. Менгушите са сравнително големи. Гърдите и коремът са добре развити, шията е средно дълга, а опашката - сравнително голяма. Краката са средно дълги и с жълт цвят на кожата.

Носливостта на кокошките от породата бял легхорн (White  leghorn) е висока.

Средната носливост е около 220—280 яйца, но при някои високопродуктивни линии и хибриди тя достига до 270-320 яйца. Има носачки, които са достигнали максимална(100%)интензивност на носливост, като за 365 дни са получени 365 яйца. Средната маса на яйцата е сравнително висока - 51-66г, а при стоковите хибриди - над 60г. Теглото на носачките е около 1,8 кг,а на петлите 2,0-2,5 кг.  Скорозрелостта е много добра. Ярките пронасят на 160-175 дневна възраст. Инстинктите за разклопване и за мътене са много слабо проявени. Процесът на линеене при тях минава скоро.

В наши дни благодарение на своите яйценосни качества птиците от породата Бял легхорн (White  leghorn) са разпространени във всички страни по света. Без да се гледа на ярко изразения яйценосет тип , легхорните са пригодени за клане още на 100 дневна възраст и дават вкусно месо.