Bronze1Бронзовите пуйки имат много високо тегло. Бронзовите пуйки са получени по пътя на кръстосването на дивата американска пуйка с черната английска(норфолска). Породата бронзова (Bronze) пуйка е създадена в САЩ и е една от най-разпространените в света. В България тя е внесена много отдавна , но чистопородните стада са малко.

Бронзовата пуйка (Bronze) е сравнително едра. Женските достигат до 9 кг, а мъжките до 16 кг. Бронзовата пуйка е много издръжлива и лесно се аклиматизира. Костната и система е силно развита.

Bronze_puika-malkiНосливостта им достига достига до 60 и повече яйца годишно с маса 80 – 90 г. Основният цвят на оперението на породата бронзова (Bronze) пуйка е черен с лъскав и зеленикав оттенък. Опашката на пуяка е по-голяма и при възбуда се разгръща като ветрило. На гърдите си пуякът има снопче от нишковидни пера, които висят отпред като четка. Половият диморфизъм и вторичните белези при мъжките са ясно изразени. Съществува разновидност на бронзови пуйки със силно развити гръдни мускули-широкогърди. Тази радновидност притежава вкусно месо и затова тя се развъжда все по-често.