Полезна информация за домашните птици.Породи и хибридикокошки за производство на месо.


Към тази групакокошки спадат породите и хибридите, специализирани за производство на птиче месо. Птиците се характеризират с много добра замускуленост , особено на гръдната и бедрените кости. Гърдите са широки и дълбоки, а оперението е предимно бяло. Темпераментът на птиците е спокоен. Носливостта е сравнително ниска и само при някои специализирани линии надвишава 150-160 яйца.

В съвременното птицевъдство за производство на птиче месо почти не се използват чистопородни птици. За производство на пилета бройлери (млади угоени пилета) най-широко се използва кръстосването на специализирани линии от породите Бял корниш (бащина форма) и Бял плимутрок (майчина форма). Различните фирми предлагат от тези породи дву-, три- и четирилинейни хибриди за получаване на пилета бройлери.

Породата Корниш е сравнително нова. Създадена е въз основа на кръстосването на малайски борцовипетли и бели виандотски кокошки. По цвета на оперението се различават три разновидности - бял, червен и златист корниш. Най-разпространен е белият корниш.

Птиците от тази порода са сравнително едри и с висока скорост на растеж в млада възраст. Носачките тежат 3-3,5 кг, а петлите - 4-5 кг. Тялото е полуизправено, с много добре развити широки, дълбоки и добре замускулени гърди. Носливостта е сравнително ниска - 120-140 яйца. Специализирани линии от белия корниш са най-добрите бащински родителски форми за получаването на високопродуктивни и ефективни хибридни пилета бройлери.

Породата Плимутрок е създадена в САЩ като общоползвателна порода за яйца и месо. Първоначално най-широко разпространен е бил ивичестият плимутрок, а по-късно белият плимутрок, чиито специализирани линии са най-добрата майчина форма за получаване на хибридни пилета бройлери

Птиците имат добре замускулено тяло с дълбоки и широки гърди. Гребенът е прост и сравнително малък. Живата маса на носачките е 2,8-3,2 кг, носливостта е 160-180 яйца, а при някои специализирани линии и до 200 яйца. Яйцата имат оцветена черупка и средна маса 59-60 г.

Специализирани линии от породата Бял плимутрок се използват в целия свят като майчина форма при производството на хибридни пилета бройлери.