Полезна информация за домашните птици.Потребността от витамини при пуйчетата е по-голяма, отколкото при пилетата.


Пуйчетата се нуждаят от същите витамини, които са нужни и на пилетата. Признаците на авитаминоза за всеки отделен витамин са еднакви при пилетата и пуйчетата, обаче потребността от витамини у пуйчетата е по-голяма, отколкото у пилетата. Поради това осигуряването на дажбите за пуйчета с достатъчно витамини е съобразено със съставянето на дажби с по-високо протеиново и калорично ниво, благоприятстващо за по-бързия прираст при пуйките.

Храните от естествен произход доставят както на пуйчетата, така и на пилетата фолиева киселина, обаче са наблюдавани признаци и на типичен недостиг на фолиева киселина - слаб растеж , , бедно оперяване и типична шийна парализа или прав врат”, - когато главните естествени източници на фолиева киселина, а именно люцерновото и соевото брашно, са недостатъчни. Люцерновото брашно е главният източник на фолиева киселина, но тенденцията към по-висококалорични дажби води до намаляване процента на люцерната в предстартерните и стартерните смески. В резултат на това се получава по-голям недостиг от фолиева киселина.

Тези признаци на недостиг на витамини при пуйчетата се коригират чрез добавката на 800 мг фолиева киселина на 1 т финишна смеска.