Полезна информация за домашните птици.Хранене на пилета бройлери.


За производство на пилета бройлери се използват специално селекционирани хибридни пилета, отличаващи се с много бърз растеж. При храненето им се цели да достигнат максимална маса в най-ранна възраст при минимален разход на фураж за 1 кг прираст. Това изисква изобилно и пълноценно хранене с лесно усвоими комбинирани фуражни смески.

Угоителният период е сравнително кратък - до 49-56 дни, поради което всяка грешка в храненето трудно се коригира и има икономически последици върху крайния резултат. Постиженията при отглеждане на пилета бройлери в резултат на селекцията и на осигуреното пълноценно хранене са следните: угоителен период 49 дни, при който пилетата достигат средна жива маса над 1800 г и разход на около 2 кг фураж за 1 кг жива маса.

За началния период на угояването се използуват т.нар. стартерни смески с високо съдържание на протеин - 22-24%, и 13 020 кДж обменна енергия, а за крайния период на угояването - финишерни смески с 20-21% протеин и 13 440 кДж обменна енергия.

Храненето на пилетата бройлери по принцип не се различава от храненето на другите пилета освен с по-богатото съдържание в смеските на белтъчини и въглехидрати. Наред с това през целия период на отглеждане на пилетата се осигуряват условия за непрекъснато и на воля хранене. Задачата е пилетата да поемат по възможност повече смеска, която да оползотворяват най-пълноценно.

По време на храненето при пилетата бройлери трябва да има винаги чиста вода за пиене.

След първата седмица се поставят допълнително хранилки с чист речен пясък за кълване с едрина 1-2 мм, като на 150-200 пилета се осигурява една хранилка. Около 10 дни преди предаването на бройлерите за клане хранилките с пясък се изнасят от помещението.

Със смеските, които се произвеждат, пилетата бройлери на 56-60-дневна възраст могат да достигнат маса 1500-1800 г при разход под 2,5 кг фураж за 1 кг жива маса.

Изразходването на големи количества фураж и недостигането на висока жива маса при отглеждането на пилета бройлери са резултат главно на лошото качество на фуража, непълноценността на смеските, голямото разпиляване на фуража от хранилката, неспазването на технологичните параметри и изискванията при отглеждане, лошите микроклиматични условия в помещението и заболяването на пилетата.