Полезна информация за домашните птици.Мерки против разклопването при пуйките-носачки.


В практиката е установено, че разклопването на пуйките струва много скъпо, тъй като разклопаните пуйки губят по 20 и повече дни от периода на снасянето. Много пуйки се разклопват по 2-3 и повече пъти през нормалния период на снасяне, а обикновено 30% от пуйките се разклопват поне веднъж. В такъв случай само за април, май, юни и юли при разклопаните пуйки от културните и подобрените с тях местни породи пуйки със средна годишна носливост 70-90 яйца се губят от 10 до 20 яйца средно за носачка. Не се ли вземат мерки за прекъсване на разклопването, повечето пуйки ще престанат да снасят и загубите ще бъдат още по-големи.

Разклопаните пуйки се откриват най-сигурно по следния начин: Гнездата се проверяват всяка вечер, преди да се е стъмнило. На всички намерени в тях пуйки се проверява разстоянието между тазовите кости. Ако не се напипва яйце и пуйките имат настръхнал вид, свойствен за мътачките, те се изваждат от гнездата и се отбелязват с цветен тебешир или някакъв друг отличителен знак. Ако следващия ден привечер същите пуйки са пак в гнездата и при проверка не се напипва яйце, те се отделят и се третират против разклопване. Разклопването (мътачността) може да се прекъсне по няколко начина.

Разклопаните пуйки се поставят в кафез с дъно от тел или от летви на хладно и проветриво място. След 5-дневно престояване там те се връщат отново в стадото на носачките.

Разклопаните пуйки се поставят в специална къщичка с под от тел и без гнезда. Заедно с тях в къщичката се поставят и няколко пуяка, за да ги държат възбудени. Подобно третиране в продължение на 5-7 дни обикновено прекъсва разклопването.

Друг начин е да се поставят разклопаните пуйки на 48-часово интензивно осветление. Той се прилага комплексно, като се използва затворено помещение, на пода на което е изкопана шахта, дълбока 80 см и покрита с телена мрежа. При това се създават условия за по-силно проветряване. В помещението се поставят крушки от 150-200 вата за всеки 2,3 м2 подова повърхност. Крушките са разположени на 1,22 м височина от пода.

При всички случаи на третиране пуйките се хранят, поят и гледат, както носачките в останалото стадо.

Известни са и вариации на тези третирания, както и други комбинирани методи, при конто се използват различни химични средства, стимулатори и др.

Всеки от посочените начини е резултатен само когато пуйките се проверяват най-редовно и се откриват навреме разклопаните, които се третират веднага след лото се забележат признаци на разклопване.

Основните фактори-дразнители, които стимулират майчинските инстинкти, или разклопването у пуйките са усещането на яйца под тялото, тъмнината и топлината. Те трябва да бъдат намалени до минимум, когато започне периодът на снасянето. Гнездата не бива да се отварят сутрин, преди стадото да е готово да снася. Обикновено гнездата са топли и тъмни и представляват отлична среда за поощряване на разклопването. Яйцата трябва да се събират всеки час. Птица, която прекарва повече от 1 час в гнездото, се лишава от светлина. Следователно след всяко събиране на яйцата пуйките трябва да се отстраняват от топлите тъмни гнезда. Ако пуйката има яйце за снасяне, тя ще се върне веднага в гнездото и ще го снесе. Ако вече го е снесла, тя ще се отправи към храната и водата.

Преместването на пуйките, които прекарват повече от два часа в гнездото, в друго отделение или птичарник намалява разклопването още в началото на сезона. Подобно третиране изисква стадото да бъде разделено в няколко отделения, групи. Всички птици, заварени в гнездата през нощта, може да бъдат преместени в друг птичарник. Много от пуйките страдат от т.нар. лъжлива мътачност. Те просто прекарват твърде дълго време в гнездата. Смяната на гнездата, изглежда , ги кара да забравят разклопването. Но тази процедура е само предпазна мярка, а не средство за премахване на мътачността въобще. Препоръчва се от практиката следното третиране, което дава добри резултати: птиците да се местят през нощ в друго отделение или група, а онези, които влизат рано сутрин в гнездата, се преместват в отделен птичарник, където се държат 24 часа на светлина.

Светлинното третиране действа като стимулатор за продължаване на снасянето при пуйките, които вече са на път да спрат носенето и на които като противодействие е необходимо нещо повече от смяната на птичарника.

Някои производители на разплодни яйца практикуват следната мярка срещу разклопването: пуйките се изкарват през нощта вън от птичарника, на хладно, под открити и силно осветявани навеси, където цяла нощ се ровят в постелята. Сутринта рано, когато се включва осветлението в птичарника, те се прибират обратно в осветеното помещение. По този начин под въздействието на светлината се елиминират условията, които предразполагат пуйките към разклопване.

Навреме взетите мерки ще помогнат да се използват най-ефективно всички пуйки за производство на повече яйца.