Полезна информация за домашните птици.Бял легхорн - най-разпространената порода кокошки за производството на яйца.


Най-широко разпространената порода кокошки за производството на яйца с бял цвят на черупката е Белият легхорн. Създаденa е в САЩ на основата на внесени от Италия през 1835 г. бели дребни местни кокошки с много добра носливост. В резултат на продължителна и ефективна селекционна работа е създадена порода кокошки с висока носливост. Поради много добрата си приспособеност към условията на околната среда и високата си носливост птиците от тази порода се разпространяват бързо във всички райони на света. Сега една от най-широко разпространените породи кокошки е Белият легхорн.

С внедряването на метода на между линейната хибридизация в птицевъдството и използването на стокови хибридни носачки в производството някои три- и четирилинейни хибриди от тази порода достигнаха най-високата засега носливост на начална носачка. В почти всички междупородни и междулинейни стокови хибриди с много висока носливост участват и линии от тази порода.

Птиците от породата Бял легхорн имат плътно, чисто бяло оперение. Гребенът им е прост (листовиден), сравнително голям, като при петлите е изправен, а при кокошките в повечето случаи е увиснал. Това създава известни затруднения при клетъчното им отглеждане. Менгушите са сравнително големи, а околоушките - овални и бели. Гърдите и коремът са средно развити, шията е средно дълга, а опашката сравнително голяма. Краката са средно дълги и имат жълт цвят на кожата.

С получаването на голям брой специализирани линии за производство на стокови хибриди създаденият преди повече от 40 години тип на породата Бял легхорн сега е значително разнообразен и видоизменен. Независимо от това общото и типичното за породата е запазено както при специализираните линии, така и при стоковите хибриди.

Средната маса на носачките на едногодишна възраст е 1,8-2 кг. Създадени са обаче линии и стокови хибриди , при които носачките тежат 1,6 кг.

Докато преди средната носливост при тази порода беше 200-220 яйца, сега при някои високопродуктивни линии и хибриди носливостта достигна 270-320 яйца. Някои носачки достигат и максимална (100%) интензивност на снасяне, т.е. за 365 дни - 365 яйца. Средната маса на яйцата е сравнително висока, но в рамките на породата варира от 51 до 65 г. При стоковите хибриди масата на яйцата е над 60 г.

Кокошките от породата Бял легхорн имат много добра скорозрелост. Ярките пронасят средно на 155-170, а хибридите на 145-160-дневна възраст, като яйцата достигат бързо нормалната си големина. При най-добрите високопродуктивни линии и хибриди за производството на едно яйце кокошките изразходват около 160-165 г концентриран фураж. Инстинктът за разклопване и мътене почти не се проявява, поради което кокошките не могат да се използват за мътачки.

Линиите и хибридите от тази порода се отглеждат много добре както на под, така и в кафезни батерии. Трябва да се подчертае, че при високопродуктивните хибриди, особено при отглеждането в клетки, за получаването на висока носливост и качествени яйца (с добра форма и черупка и добре оцветен жълтък) е необходимо кокошките от породата Бял легхорн постоянно да се хранят пълноценно. В противен случай се получават ниска носливост и некачествени яйца.