Полезна информация за домашните птици.Отглеждане на пуйчета - първите два месеца са най-важни.


От всички условия за правилното отглеждане на малките пуйчета най-голямо значение имат храненето и гледането през първите два месеца.

Успешното развъждане на пуйките зависи много от начина на отглеждането им. Птицефермите, които създават подходящи условия за отглеждане на пуйчета и възрастните пуйки, безспорно имат и по-големи успехи. При тях не е проблем отглеждането и запазването на 90-95% от малките пуйчета.

Грижите за малките пуйчета започват още с подготовката на помещенията, където ще се отглеждат. За целта 7-8 дни преди излюпването се извършват най-щателно механично почистване и дезинфекция на помещението. Проверява се изправността на отоплителната система, 3-4 дни преди настаняването на пуйчетата отоплението се включва в действие и се следи да се получи необходимата температура вътре в помещението. Предварително се осигуряват необходимите хранилки и поилки и друг помощен инвентар, както и постилъчни материали, които трябва да са сухи и да отговарят на зоохигиенните изисквания.

Температурен режим при отглеждането на пуйчетата

При отглеждането на пуйчетата трябва да се спазва следният температурен режим (под изкуствената майка - отоплителните тела): първа седмица 32- 30°С, втора седмица 30-28°С, трета седмица 28-24°С и четвърта седмица 24-21°С. От петата седмица температурата се поддържа 21-20°С, докато пуйчетата се приучат към нормалната дневна температура. Температурата се измерва на височина 5 см от пода и на разстояние 40-50 см от топлинния източник. Температурата се следи не само по скалата на термометрите, но и по поведението на пуйчетата. Когато температурата е нормална, пуйчетата се разхождат, чувстват се бодри и приемат с охота дадената им храна. При прекомерно повишаване на температурата те отбягват отоплителното тяло, дишат тежко с отворени човки, имат отпуснати крила, губят апетит, пият много вода и се трупат към външните стени на помещението. При прекомерно ниски температури пуйчетата са неспокойни, малко подвижни, трупат се на купчина под топлинния източник и са настръхнали.

Освен температурата в помещението трябва да се поддържа и необходимата влажност на въздуха. Пуйчетата се чувстват добре, когато относителната влажност на въздуха е между 60-70%.

За да се разчита на успех при отглеждането на пуйчетата, необходимо е да се спазват следните норми на гъстота: през първия месец по 10-12 пуйчета на м2; през втория по 7-8, а след това - до края на отглеждането - по 4-5. За да не се получава струпване и задушаване, най-добре е пуйчетата да се отглеждат разпределени на групи по 250-300.

Храна и хранене на пуйчетата

Най-важните условия, от които зависи доброто отглеждане на малките пуйчета, са храната и храненето. Известно е, че пуйчетата в млада възраст имат висок интензитет на растеж. За да се поддържа такъв растеж, необходимо е смеските, с които се хранят малките пуйчета, да бъдат балансирани по съдържание на необходимите им хранителни вещества, микро- и макроелементи , витамини и пр. Най-главното е съдържанието на суров протеин в смеската. Пуйчетата се нуждаят и от много по-големи количества витамини, отколкото пилетата.

Освен на съдържанието на суров протеин и витамини особено внимание се обръща на съдържанието в смеската на сурови влакнини, калций и фосфор. Суровите влакнини не трябва да са повече от 5-6% в смеската, калцият - 2-2,5%, а фосфорът - 1,3%. Най-добре е, когато съотношението между калция и фосфора е 2:1.

За по-доброто оползотворяване на фуражната смеска е необходимо тя да съдържа 5-6% мазнини. Когато това количество не може да бъде осигурено от естествените фуражи, влизащи в състава на смеската, трябва да се прибавят 2-3% растителни и животински мазнини.