Полезна информация за домашните птици.Хранене и отглеждане на малките пуйчета.


Успехът при отглеждането на пуйчетата зависи от умението да се хранят навреме и правилно. Захранването на малките пуйчета принципно не се различава от захранването на малките пилета, но има известна специфичност, която трябва да се има пред вид. Малките пуйчета след изваждането им от инкубатора са лениви, трудно подвижни и не се насочват към предлаганата им храна. Това им поведение произтича от тяхната биологична особеност. През първите 3-4 дни пуйчетата нямат развито зрение и не виждат добре смеската, която им се предлага. Те реагират на оцветени храни - бяло, зелено, червено - или ако смеската е силно осветена. Първото захранване на малките пуйчета се извършва с твърдо сварени жълтъци и прясна извара, които се наронват на ситно върху плитки хранилки. През първите 5-6 дни се дава по 1 жълтък на 10 пуйчета. Изварата се дава първоначално по 2-3 г на глава дневно, като постепенно се повишава и към края на втората седмица достига 15-20 г.

Към зелена храна пуйчетата се приучват от 3-дневна възраст. За целта се нарязват на ситно спанак, коприва, зелена люцерна, лобода и др., които се объркват със сухата смеска, изварата и киселото мляко и се дават под формата на мека храна. Отделно в хранилките на пуйчетата се предоставя на воля суха смеска. През първите 2-3 дни внимателно се следи за здравето на пуйчетата. Онези от тях, които не са могли да се захранят, се отделят в отделни групи и се захранват на ръка. За препоръчване е в дървени или пръстени хранилки да се дава и кисело отсметанено мляко, което пуйчетата приемат с голяма охота.

Особено внимание трябва да се обръща на броя на храненията, т.е. колко пъти на ден да се поднася храна на пуйчетата. През първите дни пуйчетата не могат да приемат големи количества храна , което налага по-често да се хранят. До 2 седмици храната на пуйчета се дава през 2 часа по 8-10 пъти на ден, през третата седмица - по 6 пъти, а след 4-та седмица - 3-4 пъти. Към едномесечна възраст пуйчетата са привикнали да приемат големи количества от сухата смеска, която им се дава на воля, а меката храна се свежда до минимум.

Пуйчетата реагират болезнено на рязката смяна на фуражите. Ето защо, когато се налага да се преминава от една смеска към друга, това трябва да става много внимателно и в продължение на 5-6 дни.

Приучването на пуйчетата към зърнена смеска (надробена) започва от втората седмица. Първоначално се дават ситно начукани зърна - царевица, пшеница, ечемик или овес. За да се приемат с по-голяма охота, отначало те се наквасват в отсметанено мляко и след това се поставят в отделни хранилки или в хранилки за сухата смеска.

Наред с храненето трябва да се обръща сериозно внимание и на навременното приучване на пуйчетата да пият вода. Късното приучване към пиене на вода оказва по-лошо въздействие, отколкото късното захранване. Затова още в първите дни пуйчетата трябва да се приучат да пият вода и да им се осигури необходимият брой поилки. През първите 3 седмици е достатъчно на 50 пуйчета да се осигури по една обикновена поилка. След тази възраст се поставят поцинковани поилки - по една на 100 пуйчета. Най-добре е да се използват улейни поилки с течаща вода, като на едно пуйче се осигури по 0,6 см фронт. Поилките да се поставят на разстояние не повече от 2 м от хранилките, за да могат пуйчетата по всяко време да имат достъп до тях.

Не по-малки трябва да бъдат грижите и вниманието по отношение на спазването на необходимите зоохигиенни изисквания. Помещенията трябва редовно да се проветряват, да не се допуска голяма концентрация на вредни газове и да няма течение. Постелята да се поддържа редовно суха и да не се навлажнява, защото това е предпоставка за заболяване на пуйчетата от кокцидиоза и други болести.

След навършване на 2-месечна възраст при подходящи климатични условия малките пуйчета може да бъдат изкарани на лагерно-пасищно отглеждане.