Полезна информация за домашните птици.Отглеждане на мюлари.


Мюларите са хибриди, получени от кръстосването на турската (нямата, мускусната, черноглавата) патица с патици от други породи - най-често пекинската патица. Мюларите се характеризират със способността да бъдат гушени, при което се получава висококачествен черен дроб с маса 450-550 г за около 13-14 дни при разход на 14-15 кг царевица.

Преди настаняването на еднодневните патета помещението се почиства основно и се дезинфекцира. Върху 1 м2 от подовата площ се разстилат по 1 кг негасена вар и 200 г амониев сулфат , , а отгоре се поставя пласт слама дебел през зимата до 8-10 см, а през лятото около 5 см. Монтират се изкуствените майки, хранилките и поилките. Помещението се разделя на боксове при отглеждане на големи партиди - по 100-150 патета на бокс. На 1 м2 през топлите месеци се залагат по 12-14 броя до двеседмична възраст, а след това - по 8-10 броя. През студените месеци този брой се намалява с 1/3. Под изкуствените майки през първите три седмици се поддържа 27°С, след това тя се намалява равномерно до достигане на 18-20°С. Оптималната относителна влажност на въздуха за отглеждане на мюлари е между 60-70%. На 1 кг жива маса се осигурява по 3-4 м3/час пресен въздух. През топлите пролетни и есенни дни и през лятото след 28-ия ден отоплението се изключва и патетата може да се пуснат в дворчетата. В много топли дни е допустимо пускането им в дворчетата и след 14-ия ден при наличие, на вода, комбиниран фураж, естествена паша и сянка. Осветлението до навършване на 28-дневна възраст на мюларите е 23 часа от денонощието в помещението се поддържа с интензитет 5 Вт/кв.м от пода, а след това - най-малко 18 часа (според някои фирми 23 часа) до предаването им за угояване.

През първата седмица се използват вакуумни поилки - по една на 50 мюлари, от втората седмица се предвижда по 1 см фронт за поене, а след 4-ата седмица - по една автоматична поилка за 250 птици. През първата седмица на всяка група се предоставят хранилки-тави, високи 4 см, като се предвижда най-малко 1 см фронт за хранене. След втората седмица се монтират линейни хранилки (корита, улеи, автоматични и др.), като се осигурява до 10 см фронт за хранене на мюлар.

При отглеждане на мюлари трябва да се спазват следните правила:

при пристигане на патетата във фермата кутиите се отварят и се подреждат една до друга, като умрелите патета се отстраняват. С лозарска пръскачка и чиста вода с температура 25-30°С патетата се пръскат от височина 50-60 см, след което се изваждат от кутиите и се пускат в помещението. Когато патетата са силно дехидратирани (обезводнени), те са нервни и започват да се въртят в кръг. Тези екземпляри се хващат и се запойват; през първите 3 часа след пристигането патетата не трябва да се хранят, а се запойват; да не се допуска повишаване на влагата в помещението; всекидневно измиване на поилките и смяна на овлажнената слама около поилките; строго спазване на зооветеринарните изисквания; всеки месец следене на тегловното развитие на патетата чрез претегляне на 10% от стадото, а при големи партиди - около 100 броя.

След навършване на 80-100-дневна възраст, когато живата маса достигне 3 кг, мюларите се предават за принудително угояване (гушене).