Полезна информация за домашните птици.Недостигът на вода - как се отразява на птиците?.


При недостиг на питейна вода се прекратява яйцеснасянето, възникват ентерит , подагра, хепатит, повишава се чувствителността на птиците към натриев хлорид. Най-чувствителни към липса на вода са малките пилета. Без вода, съобразно температурата, възрастта и физиологичното състояние птиците умират след 1-16 дни.

Показателни за качеството на водата са цветът, миризмата, твърдостта, отсъствието на бактерийно замърсяване. Доброкачествената питейна вода няма миризма. При замърсяване с фекалии водата мирише на амоняк, при замърсяване с органични вещества, съдържащи белтъци - на сероводород, лошо аерираната вода мирише на тиня. Солите на мангана придават горчив вкус, на хлора - солен, железните соли - тръпчив (стипчив) вкусов оттенък, а солите на калция - освежаващ. Твърдата вода, съдържаща калциев бикарбонат, е добър източник на минерални соли. При използване на вода от открити водоеми е необходимо да се определи съдържанието на нитрати и нитрити. При съдържание на нитрати над 600 мг/л и нитрити 50 мг/л настъпва отравяне при кокошките - загуба на апетита, изоставане в растежа, нарушена координация, мускулни спазми (тремор), затруднено дишане, висока смъртност на носачките. Съдържанието на сулфати в количество над 500 мг/л придава горчив вкус на водата, а при употребата й се нарушава храносмилането. Повишеното съдържание на хлориди (1000 мг/л) влошава усвояването на храната. Колкото повече органични вещества има във водата, толкова по-висока е нуждата от кислород за окисляването им, т.е. толкова по-висока е окисляемостта на водата. При чистата вода окисляемостта е 4 мг/л. При окисляемост, по-висока от 20 мг/л, водата е негодна за пиене.