Полезна информация за домашните птици.Продукцията при отглеждането на щрауси.


Продуктивните характеристики на щраусите са впечатляващи и далеч излизат извън рамките на обичайните величини, присъщи за птицевъдството. Възрастен африкански щраус тежи 215-240 кг. От един възрастен женски щраус могат да бъдат получени при клане 80-94 килограма чисто нежно червено месо с ниско съдържание на холестерол, от порядъка на 1,8-2,5 кг. качествени пера, които се използват за модни продукти и в промишлеността, около 1 ,2-2 кв.м кожи , които се използва за производството на най-добрите и трайни кожи. Цената на щраусово месо във Франция в момента възлиза на 28 щатски долара за килограм. Цената на едно инкубационно яйце може да достигне 400 долара.

Впечатляващи резултати от сравнителни изчисления на ефективността за производството на месо от щрауси и едър рогат добитък. От една възрастна крава за една година може да бъде получено едно теле, и от момента на оплождане до момента на клане на телето минават 654 дни.

През този период, може да се получат само 250 кг. месо (теглото на телето) и 2,7 квадратни метра кожа. От възрастна самка африкански щраус за една година може да се получат най-малко 40 броя потомство, да се изхрани и да се реализира на месо за 407 дни след оплождането (42 дни - период на инкубация на яйцата и 365 дни - отглеждане на щрауса). Общото количество месо ще бъде 1800 кг., а освен това още 50 квадратни метра висококачествена кожа и 36 кг пера. Щраусите могат да живеят повече от 70 години, а женските запазват способността си за възпроизводство средно 40 години. Така, за целия продуктивен период добивът на месо от една самка е 72 тона, на кожа - 2000 квадратни метра и пера - 1450 кг. При реализацията само на една щраусова кожа (1,5 кв.м. струва около 240 щатски долара) напълно се покриват всички разходи за отглеждане. Технологията на отглеждане на щрауси не е сложна. Подобно на едрия рогат добитък, щраусът се отглежда е пасбищно, и тревата е основната му храна. Чистата маса месо от щраус е повече от 50%, което е повече от тази на кравите и овцете. Според прогнозите, щраусовото месо постепенно ще замени традиционното месо.