Полезна информация за домашните птици.Хранене на подрастващи родители бройлерно направление.


За да се избегнат високата жива маса и затлъстяването на подрастващите родители, задължително е да се контролира живата маса чрез ограничено хранене.

Има два начина на такова хранене: качествен и количествен. За препоръчване е количественото ограничаване. Един от методите за ограничено хранене е всекидневната регистрация, при който необходимото количество фураж за деня се дава сутрин, а зърното - през следобедните часове. Скоростта на разнасяне на фуража трябва да бъде много голяма (12 м/мин. при дължина на сградата 40 м). За препоръчване е при по-дълги сгради да се монтират допълнително кошове за фураж. При този метод трудно се постига добра изравненост на стадото. Това по-добре се постига при хранене през ден. При него храната за два дни се дава наведнъж, а на следващия ден се дава само зърното - също за два дни. Предимството на този метод е, че в деня на хранене със смеска бройлерите получават двойно количество и имат по-дълго време за хранене, което позволява и на по-слабите ярки да се нахранят. Този метод има и недостатъци - проява на гуша" и канибализъм (особено при високи температури и недостатъчно светлоизолирани сгради).

Добре е от 3-тата до 5-ата седмица да се прилага всекидневно ограничаване на количеството на фуража, от 6-ата до 18-ата седмица птиците да се хранят през ден, след което се преминава към всекидневно ограничаване.

Количеството храна и необходимата маса на птиците се препоръчват за всеки хибрид или линия от фирмата производител. Количеството фураж за бройлери и тегловното развитие се определят, като в края на всяка седмица, по едно и също време на деня, се теглят индивидуално но 2% от птиците от всеки бокс. Изравнеността е добра тогава, когато 80% от ярките са в границите на ±10% от средната маса (ако средната маса е 1000 г, 80% от ярките трябва да са в границите от 900 до 1100 г).

За да се избегне намокрянето на постелята и за по-добро оползотворяване на хранителните вещества от поетия фураж, за препоръчване е да се прилага ограничено поене. В деня, когато птиците са на фураж, вода им се дава 1 час след като са го изяли, а в деня на зърно - в продължение само на два часа (при температура 25°С).