Полезна информация за домашните птици.Изграждане на ферма за щрауси.


Основни принципи при изграждане на ферма за отглеждане на щрауси

За всяка ферма за отглеждане на щрауси със завършен цикъл за производство се планират места за люпилня, помещения за новоизлюпените, изолатори и карантинни помещения и заграждения за възрастните птици. Лесното придвижване на щраусите между отделните помещения е от основна важност. Избира се песъчлив терен или се изкопават канали в дворчетата за изтичане на дъждовната вода. При отглеждането на възрастни щрауси в заграждения е необходимо да се направи и подслон срещу силни ветрове. Разпределението на закритите помещения трябва да осигурява възможност гледачът да се придвижва от млади към възрастни щрауси и от здрави към болни. Боксовете за подрастващите щрауси да са пригодени така, че да осигуряват защитата на персонала и да намалят близкия му контакт с младите птици, защото през тази възраст те могат да бъдат много агресивни. При планирането на фермата за отглеждане на щрауси е добре да се избягва зимното люпене на пилетата.

Външни заграждения за възрастни щрауси за разплод

Разплодните щрауси може да се отглеждат на групи по двойки (мъжка и женска) или тройки (мъжка и две женски). В тези случаи се нуждаят средно от 675 до 1 350 м2 площ, като оптималния размер на бокса е 15х75 м. Желателно е да се остави разстояние между боксовете, за да се избегне боят между мъжките, може да се постави и плътна преграда.

При стадното отглеждане на щрауси се спазва съотношението 1:1 или 2:1 женски към мъжки. Хранилките и поилките се поставят извън загражденията. Местата за отглеждане на възрастните щрауси трябва да бъдат максимално отдалечени от люпилните и от помещенията за подрастващи. В загражденията за възрастните щрауси трябва да има засята трева от различни сортове, както и купчинки пясък.

Външни заграждения за млади щрауси

Младите щрауси трябва да се отглеждат в помещения до достигането на 4-5 месечна възраст. Необходимо е в загражденията да се осигурят по 4,5 м2 на щраусче.

Малките щрауси трябва да бъдат сортирани в групи по близка големина и възраст. Препоръчително е в загражденията за младитептици долните 30-60 см. да бъдат с плътна преграда. А след 6-месечна възраст на щраусите се осигуряват заграждения високи 1,5-1,8 м.

Сграда за подрастващи и възрастни щрауси над 6-месечна възраст

Подходящи за отглеждане на щрауси са всякакъв тип сгради, в които могат да се осигурят достатъчно пространство, добра вентилация и осветление. Помещението може да бъде разделено на боксове за отделните двойки или тройки, ако сте предпочели този начин за отглеждане на щрауси, а не стария. На една възрастна птица се осигуряват 6-7 м2 подова площ. Най-подходящата подова настилка за отглеждане на щрауси е чистият пясък, застлан отгоре със слама за лежане. Широчината на вратите се препоръчва да е 1,2-1,5 м.

Най-добре е вратите да се отварят чрез приплъзване. Хранилките и поилките се поставят от външната страна на боксовете. Не бива да се допуска водата да замръзва.

Сгради и вътрешно оборудване за малки щрауси (от първия ден до 6-месечна възраст)

Помещението, в което се отглеждат щрауси трябва да бъде добре осветено (по възможност с големи прозорци) и добре вентилирано. Стените да са лесни за почистване и дезинфекция, особено в долната част около 1-1,5 м от земята. Температурата в помещението за най-малките се поддържа в границите от 21 до 27°С, като при птиците, навършили 6 месеца тя може да бъде намалена до 6°С. За първите 4 седмици след излюпването за 12животни са необходими боксове с размери 2 ,4х3,6 м. Боксовете представляват временни заграждения с възможности за разширяване. На щрауси до 6-месечна възраст се осигурява до 2,7 м2 вътрешно пространство от сградата. Колкото по-голяма площ се осигури за разходка и тичане, толкова по-добре се развиват щраусите. Изискването е вътрешните боксове да са изградени така, че да осигуряват възможност щрауси от една група до навършване на 6 месеца да израстват заедно, без да се преместват. По този начин се спазва основния принцип всичко пълно- всичко празно.

Ферма за щрауси