Полезна информация за свинете.Общи грижи и отношение към свинете.

Оборвайки стари схващания, домашната свиня стои доста напред в скалата по интелигентност" от други селскостопански животни. Това задължава хората , които работят със свине, да се отнасят с тях с спокойствие, разбиране и търпение.