През месец декември земеделските производители започват да зареждат с оборски тор  парниците и покритите култивационни съоръжения. Почвената смес, която ще се ползва за разсаждане при благоприятни за работа дни трябва да се приготви добре. В полутоплите парници фермерите могат да засеят салати, моркови. Също може де се сеят семена от дребноплодни пипери, както и лук за зелено. Когато селскостопанските производители са засадили студоустойчиви зеленчукови култури , те могат да направят окопаване и леко загърляне, особено когато почвата е уплътнена и заплевелена.

Добре е градините да се почистят от растителни остатъци на късните зеленчуци. Времето е подходящо за торене със суперфосфат и калиеви торове.