Календар на растениевъда за месец ноември

През месец ноември зимните житни култури се намират в различни фази, в зависимост от датата на засяване. Засетите в нормалните агротехнически срокове есенници ще встъпят масово във фаза "братене" през третата десетдневка на месеца. Пшеницата и ечемика, които фермерите сеят през първата половина на ноември към края на месеца ще бъдат във фаза поникване и начално листо образуване 1-3 лист. На повторките от пшеница и ечемик, както и при монокултурното им отглеждане съществува опасност от поява и поражения от житния бегач.Когато се установят 5 повредени растения на 1 кв. м., трябва да се проведе пръскане на площите във фаза 1-ви- 5-ти лист със синтетични перитроиди или органофосфорни препарати регистрирани за борба с житния бегач. При нападение от обикновена полевка се залагат примамки в доза 10 г. на обитаем ход в зависимост от използвания препарат.

Площите за засяване с тревни смески трябва да бъдат грижливо подготвени, чисти от плевели, поради дребните семена и по-бавното им покълване. Подготовката на почвата зависи от предшественика и срока на сеитба. Извършва се оран и непосредствено след нея брануване. Последното култивиране се извършва 1 седмица преди сеитбата, за да може почвата добре да улегне. При не поливни условия тревните смески се засяват през пролетта, за да се използва влагата от зимните и пролетни валежи, което спомага за дружно поникване и развитие на тревните смески и добро вкореняване до настъпване на засушаването. Необходимо условие за успешно създаване на посева е семената попаднат на подходяща дълбочина от 0,5 до 1 см. Времето и начина на сеитба се определят като се вземат предвид биологичните особености на видовете, климатичните условия и др.

Сеитбата е редова на 10-12 см., валира се. За доброто развитие на смеските е необходимо да се тори като най-голям ефект се постига от торене с оборски тор, който съдържа всички важни за растенията хранителни вещества.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates