Актуални агро новини.Средните цени на едро и на дребно на яйцата остават без съществена промяна. Средните цени на едро и на дребно на яйца за страната се задържат на нивата от предходната седмица.

Изключение прави средната цена на дребно на яйца - размер L в големите супермаркети, при която се отчита леко повишение.

Цените на едро на яйцата с размер М на тържищата в страната варират от 0,17 лв./бр. до 0,21 лв./бр. (Монтана и София). Седмични изменения на стойностите се наблюдават в три области – повишение с 0,03 лв./бр. в Монтана и понижение съответно с 0,01 лв./бр. и с 0,02 лв./бр. в Сливен и Смолян, които се компенсират и средната цена за страната се запазва на ниво от 0,19 лв./бр.

В големите търговски вериги (ГТВ) яйцата – размер М се предлагат на цени от 0,21 лв./бр. (Пазарджик) до 0,27 лв./бр. (Видин, Враца, Монтана, Разград и Русе), като седмична промяна на стойностите се отчита единствено във Варна – повишение с 0,02 лв./бр. Средната цена за страната остава 0,25 лв./бр.

По области, цените на яйцата – размер L в големите супермаркети са в границите от 0,23 лв./бр. (Смолян) до 0,30 лв./бр. (Видин, Враца и Монтана). В десет области се регистрира седмично поскъпване на продукта, в рамките на 0,01 - 0,03 лв./бр. (Видин, Враца и Монтана), докато в София и Разград е налице поевтиняване, съответно с 0,01 лв./бр. и 0,02 лв./бр. В резултат, средната за страната цена на яйца – размер L в ГТВ нараства с 0,01 лв./бр. на седмична база, до 0,28 лв./бр.

Средно за страната, цените на яйцата – размер М и L в другите търговски обекти (ДТО) се запазват съответно 0,22 лв./бр. и 0,24 лв./бр., без седмични изменения на стойностите по области.