Актуални агро новини.Неблагоприятните климатични условия оказаха влияние върху зърнения пазар. Неблагоприятните климатични условия през изминалата седмица оказаха влияние за слабата активност на зърнения

пазар в страната. До известна степен бе затруднена транспортната логистика и процеса на товарене на пристанищата в страната. Това научаваме от доклад на МЗХ.

През изминалата седмица, изкупната цена на хлебна пшеница от място запази цената си в диапазон 280-300 лв./тон, като средната бе 287 лв./тон, което е повишение с 1 лв. за тон, спрямо предходната седмица. Средната цена за месец януари 2016 г. е била 295 лв./тон. Средната цена на фуражната пшеница бележи също повишение от 1 лв. за тон и бе 264 лв./тон. Повишение се наблюдаваше и при цената на хлебната и фуражна пшеница доставена на пристанище, съответно на 316 лв./тон и 310 лв./тон. Себестойността на фуражния ечемик пък продължава да се движи в диапазона 240-260 лв./тон.