Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Лек спад в цената на олиото в големите супермаркети

Актуални агро новини.Лек спад в цената на олиото в големите супермаркети.

Средните за страната цени на рафинираното слънчогледово олио на едро и на дребно в по-малките магазини са без промяна в периода 8-15 февруари, спрямо

предходната седмица, докато тази на дребно в големите супермаркети леко се понижава.

По области, цените на едро на слънчогледовото олио на тържищата в страната варират от 1,90 лв./литър (Хасково) до 2,30 лв./литър (Стара Загора). В седем области се отчита седмично понижение на ценовите стойности в рамките на 0,5% - 3% (Пловдив и Русе), докато в други пет продуктът поскъпва от 0,5% до 3,8% (София). Отчетените колебания се компенсират и средната цена на едро за страната се запазва на ниво от 2,10 лв./литър.

Предлагането на олиото в големите търговски вериги (ГТВ) е в ценовия интервал от 2,37 лв./литър (Стара Загора) до 2,74 лв./литър (Благоевград и Кюстендил). Седмично изменение на цените се наблюдава в шест области, като във всичките е налице понижение на стойностите, в рамките на 3,8% – 3,9%. В резултат, средната за страната цена на дребно на слънчогледовото олио в големите супермаркети намалява с 0,8% на седмична база, до 2,53 лв./литър.

В другите търговски обекти (ДТО) средната цена на олиото за страната се запазва на ниво от 2,58 лв./литър. По области, предлагането на продукта в по-малките магазини е в ценовия диапазон от 2,39 лв./литър (Бургас, Сливен и Ямбол) до 2,75 лв./литър (Плевен), като седмично изменение на стойностите се наблюдава единствено в София – понижение с 2%.

През наблюдавания период цените на слънчогледовото олио в големите супермаркети са средно с 0,05 лв./литър по-ниски от тези в другите търговски обекти, като разликата в тази посока достига до 0,27 лв./литър в Пазарджик. В осем области цените на продукта в ДТО са по-ниски от тези в ГТВ с между 0,02 лв./литър и 0,19 лв./литър (Благоевград).

Маржът между цените на едро и на дребно на олиото е средно 0,43 лв./литър за ГТВ и 0,48 лв./литър за ДТО, като най-голяма разлика се отчита в Плевен – 0,76 лв./литър за големите супермаркети и 0,82 лв./литър за по-малките магазини.

 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates