Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

САЩ изнесоха рекордно количество свинско месо

  Макар през миналата година конкуренцията от страна на САЩ значително да нарасна, допълнителното търсене доведе до увеличаване на доставките от Австралия, въпреки ограничения и високите цени. 

Вносът на говеждо месо обикновено се увеличава през това време на година и с настъпването на лятото, а също така и през периода на „златната седмица“ – 29 април – 5 май. Прекрасното време през почивните дни тази година и магазините, в които се провеждаха акции за търгуването на вносно говеждо месо, осигуриха допълнителен тласък на търсенето.  Ръстът е подкрепен и от продължаващото редуциране на местните доставки.

По данни на ALIC производството на говеждо месо в Япония за 12 месеца, броено до март тази година, възлиза на 324 000 тона. Това е най-слабият обем от 2001 година. Дължи се на случаите на спонгиформна енцефалопатия по говедата.  Освен това по-малкото доставки се отразяват върху запасите от говеждо месо в страната. Те се намират на 4-годишен минимум.  Тази година от полза за австралийския износ бе и понижаването на тарифите за внос на говеждо месо през април. Така износът на австралийско говеждо в Япония през периода януари-април се е увеличил с 11% в сравнение с предходната година.  При замразеното говеждо месо е отчетен най-голям ръст – с 37%.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates