Потреблението на соев шрот през сезона ще се понижи до 31.8 млн. тона, а вносът му до 20.3 млн. тона.

Потреблението на слънчогледов шрот в ЕС ще нарасне с 0.8 млн. тона до 7.5 млн. тона, а делът му в общото потребление на шротове ще бъде 12.5% (11.3%).

Потреблението на рапичен шрот остава на сравнително не високо ниво от 13.5 млн. тона.