Производството на мека пшеница ще достигне 23.8 млн. тона, което е с 1% по-малко от текущия сезон. Спадът е поради намалените добиви, които ще са на минимално ниво за последните 7 години. Очаква се качеството на пшеницата да е добро.

Предлагането на пшеница през новия сезон ще нарасне с 1% поради високите начални запаси.

Експортният потенциал на пшеницата също нараства с 5% до 16.2 млн. тона.

Крайните запаси остават на високо ниво и без промяна от текущия сезон до 4.5 млн. тона.

Производството на твърда пшеница ще бъде 5.7 млн. тона при 7.762 млн. тона през текущия сезон, експортът 4.7 млн. тона (4.4), а крайните запаси 2.1 млн. тона (2.4).

Според данни на Oil World, през текущия сезон кампанията по засяване на канолата се извършва бавно в следствие лошите природни условия. Към 16.05.217г. с културата в провинция Алберта са засети 22% от планираните площи при 67% година по-рано. През април преработката на канола в Канада достига 748 000 тона (най-високо ниво за последните 8 месеца), което е със 130 000 тона над преработката от април 2016 година. От началото на сезона (август 2016г) общата преработка на канола е 7 млн. тона при 5.5 млн. тона средно за последните 5 години.