Добри практики при управлението на горите споделиха горски експерти от ИАГ пред свои колеги от Германия

Срещата е част от програмата на немските лесовъди в страната ни и е в отговор на желанието на експертите да се срещнат с българските си колеги и да научат повече за управлението на горите у нас. 

Д-р инж. инж. Кирил Ташев запозна присъстващите с националната стратегия за развитие на горите, административната и организационна структура на сектора, както и с най-важните нормативни документи. 

По време на разговорите д-р инж. Ценко Ценов, директор на дирекция „Гори и лесовъдски дейност“, акцентира върху въведените областни планове за развитие на горите като едно ново ниво на планиране и тяхната роля за участието на повече заинтересовани лица в зонирането и определянето на режимите за ползване в горите. „Това е и част от общата политика на Агенцията за провеждане на активна комуникация с всички неправителствени и браншови организации, както и с цялото гражданско общество“, подчерта инж. Ценов. 

В отговор на въпроси на гостите бяха коментирани теми, свързани частните гори, както и с горските територии със специален режим на стопанисване.   

Инж. Долорес Белоречка, директор на дирекция „Проекти и международни дейности“ коментира въпроси, свързани с разработването и изпълнението на проекти, финансирани със средства на ЕС. 

В края на визитата представител на Държавното министерство на околната среда и земеделието на Федерална провинция Санксония изрази благодарност на главния секретар на ИАГ инж. Илиан Точев за проявеното гостоприемство и предоставената информация.