Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Немски лесовъди бяха на гости на колегите си от Изпълнителна агенция по горите

Добри практики при управлението на горите споделиха горски експерти от ИАГ пред свои колеги от Германия

Срещата е част от програмата на немските лесовъди в страната ни и е в отговор на желанието на експертите да се срещнат с българските си колеги и да научат повече за управлението на горите у нас. 

Д-р инж. инж. Кирил Ташев запозна присъстващите с националната стратегия за развитие на горите, административната и организационна структура на сектора, както и с най-важните нормативни документи. 

По време на разговорите д-р инж. Ценко Ценов, директор на дирекция „Гори и лесовъдски дейност“, акцентира върху въведените областни планове за развитие на горите като едно ново ниво на планиране и тяхната роля за участието на повече заинтересовани лица в зонирането и определянето на режимите за ползване в горите. „Това е и част от общата политика на Агенцията за провеждане на активна комуникация с всички неправителствени и браншови организации, както и с цялото гражданско общество“, подчерта инж. Ценов. 

В отговор на въпроси на гостите бяха коментирани теми, свързани частните гори, както и с горските територии със специален режим на стопанисване.   

Инж. Долорес Белоречка, директор на дирекция „Проекти и международни дейности“ коментира въпроси, свързани с разработването и изпълнението на проекти, финансирани със средства на ЕС. 

В края на визитата представител на Държавното министерство на околната среда и земеделието на Федерална провинция Санксония изрази благодарност на главния секретар на ИАГ инж. Илиан Точев за проявеното гостоприемство и предоставената информация. 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates