Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Китай има огромен интерес към българския пчелен мед

Официалната програма на китайската делегация включваше още посещение на българско предприятие за производство на млечни продукти и посещение на Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология към Българска агенция по безопасност на храните.

 В рамките на официално посещение на заместник-министъра на Генералната митническа администрация на Китайска Народна Република в Република България г-н Ли Гуо и водената от него делегация, на 02 септември 2019 г. беше подписан Протокол за инспекция, карантина и ветеринарно-санитарни изисквания за мед, предназначен за износ от Република България за Китайска народна република.

От българска страна документа подписа заместник-министърът на земеделието, храните и горите, доц. д-р Янко Иванов.

Подписването на Протокола отбелязва значителен напредък и е важен етап от цялостната процедура по договаряне условията за износ на български пчелен мед за Китайска народна република.

Следващ етап от процедурата за износ е българската страна да предостави на китайската

списъци с предприятия за преработка на пчелен мед, отговарящи на договорените изисквания, както и договарянето на образец на сертификат. Преработвателните предприятия, който възнамеряват да извършват износ на мед за Китай, трябва да са регистрирани от китайската страна. 

С Протокола България се ангажира да упражнява засилен контрол и надзор върху

предприятията за производство и преработка на пчелен мед, за да гарантира качеството и

безопасността на изнасяния продукт.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates