Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Специални изисквания за българския пчелен мед, предназначен за пазара в Китай

България и Китай подписаха Протокол за инспекция, карантина и ветеринарно-санитарни изисквания за мед, предназначен за износ. Това е значителен напредък и важен етап от цялостната процедура по договаряне на условията за износ на български пчелен мед за Китайска народна република.

Следващ етап от процедурата е страната ни да предостави списъци с предприятия за преработка на пчелен мед, които отговарят на определени изисквания, както и договарянето на образец на сертификат. Необходимо е преработвателните предприятия, които възнамеряват да правят износ на мед за Китай, да са регистрирани от китайската страна. С Протокола България се ангажира да упражнява засилен контрол и надзор върху предприятията за производство и преработка на пчелен мед, за да гарантира качеството и безопасността на изнасяния продукт. 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates